Webinarer
Inneplantekurs Martine Haga Løken og Naturviterne
Inneplantekurs Martine Haga Løken og Naturviterne

Webinar: Viktigheten av lys for grønne inneplanter

Martine Hana Løken gir en grundig innsikt i forholdet mellom inneplanter og lys, avliver vanlige myter og tilbyr praktiske tips for plantepleie.

Se opptak av webinaret her:

 

Oppsummering av webinaret: 
Viktigheten av lys for grønne inneplanter

Lys er en kritisk faktor for inneplanters helse. Ved å forstå de spesifikke lysbehovene til plantene dine og gi passende lysforhold, kan du sikre at de trives. Tilpass plantene gradvis til nye lysmiljøer og bruk verktøy og observasjoner for å opprettholde optimale vekstforhold.

Fotosyntese og lys

 • Misforståelsen om grønt lys: Det gjentas ofte, også i biologibøker på skolen, at planter ikke bruker grønt lys I fotosyntesen. I virkeligheten tar planter opp og bruker 60-90% av det grønne lyset.

Typer lys og planterespons

 • Rødt og blått lys: Rødt lys fremmer forlengelse, noe som gjør planter høyere og tynnere, mens blått lys oppmuntrer til kortere, tykkere vekst og sunnere bladutvikling.
 • Mørkerødt lys: Dette lyset trenger dypere inn i plantekronen og signaliserer til planten at den er i skyggen, noe som får den til å strekke seg mot lyskilden.
 • Plantelys: Hvite LED-lys anbefales over lilla plantelys, da de gir et mer balansert spektrum og er mer behagelige for menneskeøyne.

Lys og plantevekst

 • Miljøsignaler: Planter bruker lys ikke bare til fotosyntese, men også for å forstå miljøet sitt. Ulike bølgelengder informerer planten om omgivelsene, noe som påvirker vekstmønstre.
 • Tilpasning til lysforhold: Planter trenger tid til å tilpasse seg nye lysforhold. Gradvis økning av lys eksponering forhindrer sjokk og hjelper planter med å utvikle nødvendige pigmenter.

Optimale lysnivåer

 • Måling av lys: Luxmålere og andre verktøy kan måle lysnivåer, men forståelsen av den daglige lysintegralen (DLI) er avgjørende for å vurdere den totale mengden lys en plante mottar i løpet av en dag.
 • Lysbehov: Ulike planter har varierte lysbehov basert på deres naturlige habitater. Planter fra åpne, solrike områder trenger mer lys enn de fra skyggefulle skogbunner.

Praktiske tips for pleie av inneplanter

 • Valg av riktig plassering: Plasser planter nær vinduer hvor de kan få tilstrekkelig lys, men vær forsiktig med overdreven varme fra direkte sollys.
 • Bruk av kunstig lys: Suppler naturlig lys med kunstig lys i mørkere måneder. Enkle hvite LED-lys kan være tilstrekkelig for mange planter.
 • Overvåking av plantehelse: Observer plantens utseende for å vurdere lysmengden. Planter som mottar nok lys vil ha livlig og kompakt vekst, mens de som mangler lys vil strekke seg og ha tynnere blader.

Ønsker du presentasjonen tilsendt?

For tilgang til Martine Hana Løken sin fullstendige presentasjon, kan interesserte kontakte Torbjørn Hundere i Naturviterne via e-post på th@naturviterne.no