Magasin
Fire studenter som ser i kamera
Naturviterne student har sine hjertesaker

Studentene sine hjertesaker

Hvordan kan studentenes hjertesaker forme fremtiden for Naturviterne? Vi satte oss ned med Naturviternes studentstyre, ledet av Marie Kristine Kvendseth Rimstad, og nestleder Silje Eliassen, for å få deres innsikt.

Hjertesaker som inspirerer og engasjerer

Marie Kristine forklarer at hjertesakene er studentenes ønsker og prioriteringer, valgt av medlemmene selv. Dette sikrer at arbeidet er både målrettet og relevant.

— Hjertesakene skiller oss fra andre studentforeninger og tiltrekker seg studenter som brenner for natur og miljø, sier hun.

Silje legger vekt på å ta opp aktuelle saker og representere studentenes synspunkter.

— Vi har fokusert på miljøsaker, spesielt etter oppsynsmannens bekymringer om miljø og naturtap på NRK, sier hun. Hun nevner også studentenes engasjement i den akademiske boikotten av Israel på grunn av konflikten i Midtøsten.

Både Marie Kristine og Silje er overbevist om at hovedstyret tar hjertesakene seriøst. De mener at dette vil lede Naturviterne i en grønnere retning. Studentstyret utfordrer resten av fagforeningen, noe som er essensielt for at Naturviterne skal forbli en relevant fagforening for studenter.

Naturviternes studentstyre viser hvordan studentenes stemmer kan føre til reelle endringer og en grønnere fremtid for organisasjonen. Deres arbeid styrker ikke bare studentenes engasjement, men også deres tilhørighet til foreningen.

Oppsummering av studentenes hjertesaker

Naturviternes hjertesaker er de viktigste sakene for studentstyret og handler om studenters liv, helse og utdanning. Studentstyret bryr seg også om klima, miljø og natur. Her er en oversikt over deres hjertesaker:

Styrk fulltidsstudenten

 • Økt studiestøtte til 1.5G og årlig justering i takt med trygdeoppgjøret.
 • Studenters økonomiske forutsetninger skal ikke påvirke muligheten for høyere utdanning.
 • Støtteordninger ved permittering skal inkludere studenter.

Studentboliger må prioriteres

 • Flere studentboliger for å møte en nasjonal dekningsgrad på minimum 25%.
 • Regulering av utleiemarkedet rettet mot studenter.
 • Makspris på studentboliger.

Vi må ha en god studiekvalitet

 • Studiestedene skal tilrettelegge for god studiekvalitet og like muligheter.
 • Universitetene må gjennomføre emneevaluering både underveis og etter endt undervisning.
 • Tverrfaglige samarbeid med ulike fagretninger bør tilrettelegges.
 • Universitetenes arbeidsplasser skal innfri arbeidstilsynets krav om innemiljø og inneklima.

Studenters helse må tas på alvor

 • Økt kapasitet til ulike hjelpeorganer for bedre fysisk og psykisk helse.
 • Gratis tilbud innen fysisk aktivitet bør mer promotert for studenter.
 • Fjernes maksgrense for antall ganger en student kan benytte seg av helsetilbud.

Vi må øke tilknytningen til arbeidslivet

 • Alle studenter skal få mulighet til praktisk erfaring innen sitt fagfelt.
 • Tilby karriereveiledning av god kvalitet til medlemmene.
 • Tilrettelegge for karrieredager ute på campus.

Vi trenger et bedre kollektivtilbud for studenter

 • Studentrabatten bør gjelde på alle billettyper, uavhengig av alder.
 • Gratis bysykkelavtale for studenter ved studiesteder som har bysykkelalternativ.

Pensjon til studenter

 • Studenter bør opparbeide seg pensjon etter fullført grad på lik linje som en ansatt med fulltidsjobb.

Naturviterstudentene sine hjertesaker