Rikke Filseth

Rikke jobber som fagrådgiver i TINE rådgivning. Her blogger hun om saker som opptar henne som styremedlem i Naturviterne - Privat.

Forleden fikk jeg følgende spørsmål fra et medlem:

«Hva har jeg igjen for fagforeningskontingenten på flere tusen i året? Jeg har 100% fast ansettelse, har ikke behov for noen av kursene som settes opp, jeg har bedre vilkår mht bank og forsikring enn det Naturviterne kan tilby meg og i Tine får vi omtrent de samme lønnsøkningene alle mann, fagforeningsmedlem eller ikke. Jeg vet om mange andre områder medlemskontingenten på kr. 4.464,- heller kunne blitt anvendt!»

For å si det sånn, så har jeg stilt meg selv disse spørsmålene flere ganger tidlig i karrieren. Og det er det helt sikkert andre som også har gjort. For det kan være litt sure penger, når man står der og skal betale kontingenten. Hva får jeg egentlig igjen for dette? 

Les også:

Kontingent i Naturviterne

Medlemsfordeler i Naturviterne

Jeg skal nå prøve å stupe inn i materien som vi kaller oss medlemmer av, nemlig Naturviterne.

La oss gjøre et tankeeksperiment: Hva om Naturviterne og de tillitsvalgte ikke hadde eksistert? Ville vi hatt de samme arbeidsforholdene som vi har i dag?

Hvem skulle informert «oss på gølvet» om hva som skjer i bedrifta vår? Hvem skulle gitt ledelsen innspill og vernet om våre rettigheter? Ville vi hatt den lønna vi har i dag? Hva med arbeidstakers rettigheter omkring oppsigelse? Sykefravær? Kompetanseheving? Personvern? Arbeidstid? Overtid? Kilometergodtgjørelse?

Ved krav om effektivisering på arbeidsplassen, hvem tar da hensyn hverdagen til den enkelte arbeidstaker? Hva med nedgangen i oljeeventyret, arbeidsløsheten, kjøpekrafta og Arbeidsmiljøloven. Tror du ikke at dette også gjelder deg?

Helt konkret har vi som tillitsvalgte Naturvitere jobbet sammen med ledelsen for å sørge for at alle lønnsmottakere er rett plasserte i riktige lønnsgrupper. Dette er informasjon som ingen ville avdekket om det ikke hadde vært for de tillitsvalgte.

Det handler nok til syvende og sist om at vi har en enorm påvirkningskraft i forhold til vår egen arbeidssituasjon. Jeg føler selv på dette med at alle skal få rett lønn, samt at vi skal ha rett til å påvirke ledelsen i avgjørelser som påvirker vår arbeidsdag. Blant annet dette med at alt skal bli mer effektivt, vi blir færre ansatte og arbeidspresset øker. Det er helt avgjørende at vi må ha gode verktøy for at vi skal trives i jobben.

Tror vi at alt dette kommer av seg selv? Er vi sikre på at bedrifta vår ville tatt hensyn til alt dette dersom fagforeninga ikke hadde hatt en plass oppi det hele? Vi har mange norske lover og regler som gjelder generelt for oss arbeidstakere, som vår bedrift må forholde seg til. Og her kommer fagforeninga inn som en viktig støttespiller, for å sørge for at lover og regler blir fulgt.

Nei, det er ikke alt arbeidet en fagforening og tillitsvalgte gjør som synes så godt i det daglige. Og mange tillitsvalgte kan bli enda bedre på å informere medlemmene om hva som skjer.

De mest åpenbare medlemsfordelene i Naturviterne, som bank (Danske Bank), forsikring (Storebrand), fri privat rettshjelp, kurs, karriereveiledning osv er det noen som mener de kan klare seg uten, at det finnes andre og bedre alternativer. Og det er godt mulig. Men en fagforening som Naturviterne er så mye mer enn det.

Det er en kort vei til toppen hvis en bestemmer seg for det. Fagforeninga Naturviterne består av medlemmene sine, av deg og meg. Hvert lille medlem kan være med å påvirke. Dette gjelder alt fra hva slags kurs som skal tilbys, til tryggheten ved å heve den lønna en har krav på.

Naturviterne er den fagforeninga som forstår seg på mine utfordringer i min jobb, og jobber for at min arbeidsdag skal være best mulig.

Kort og godt, er hovedprinsippet å stå sammen. Stå sammen for å gjøre vår arbeidsplass til et sted man har lyst til å gå til hver dag. Man kan velge å stå utenfor, bruke kontingenten til andre ting og samtidig høste fruktene av fagforeningas arbeid. Det er fullstendig opp til hver enkelt. Men samfunnet vårt er bygget opp på samarbeid og sammen er vi rett og slett sterkere. Så enkelt er det.

Etter å ha lest gjennom mitt dype, selvransakende innlegg, får det være opp til deg, dine verdier, din hverdag og din framtid, å vurdere om det fortsatt er verdt å være medlem av Naturviterne eller andre fagforeninger.