Naturviterne lanserer #grønttaktskifte – bli med!

Naturviternes #grønttaktskifte

Publisert: 01.03.2021

Vi må i løpet av 2020-tallet halvere klimagassutslippene og stanse ødeleggelsen av naturmangfoldet. Dette vil kreve helt nye løsninger. Samtidig må vi skape titusenvis av nye, grønne arbeidsplasser for å gjenreise norsk økonomi etter korona-pandemien. Vi må rett og slett gjennomføre et formidabelt grønt taktskifte!

VIDEO:

PRESENTASJON #grønttaktskifte

Naturviterne adresserer disse problemstillingene i satsingen #grønttaktskifte. Vi ønsker å sette søkelys på at klima- og miljøkrisen må ses og løses i sammenheng. Vi ønsker å formidle at kunnskap om naturen blir like viktig for verdiskapingen i det 21. århundret, som kunnskap om industri var i det forrige.

Å ta vare på naturen er selve forutsetningen for å kunne skape verdier av den. Derfor må Norge de neste årene ta store grep for å både skape miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling. Vi kaller dette et grønt taktskifte.

I satsingen #grønttaktskifte ønsker Naturviterne å formidle til politikere og samfunnet at vi må:

  • Løse klima- og naturkrisen
  • Tenke og planlegge helhetlig, ikke minst i kommunene der folk bor og lever
  • Styrke kunnskapen om natur og mangfold – både nasjonalt og lokalt
  • Fokusere på grønn verdiskaping, ikke minst innen bioøkonomien


Bli med i kampen for et grønt taktskifte

Vi håper du som medlem vil være med i kampen for et grønt taktskifte. I høst etablerer Naturviterne et ambassadørprogram der engasjerte medlemmer får muligheter til å delta i arbeidet. På denne måten kan vi virkelig få satt et grønt taktskifte på dagsordenen – lokalt og nasjonalt!

Gjennom ambassadørprogrammet skal vi snakke med politikere i kommuner, fylker og stortingsbenker over hele Norge. Og med folk flest i tradisjonelle og sosiale medier. Vi skal sette saker på dagsordenen i partienes arbeid med nye partiprogrammer, og i stortingsvalgkampen neste år. Vi skal rett og slett påvirke samfunnsutviklingen med større kraft enn før!


Mobiliserer medlemmer

Naturviterne legger opp til å samle alle våre #grønttaktskifte-ambassadører til opplæringsdager i september. Her vil du få en grundig innføring i mål og budskap, og hvordan du kan snakke med politikere og media. Vi kommer til å opprette en egen Facebook-gruppe for ambassadørene der vi legger ut alt materiell. Her kan du også dele erfaringer med andre ambassadører og stille spørsmål som du lurer på.


Kontakt oss

Skal vi lykkes med å skape et grønt taktskifte, trenger vi deg! 

Ønsker du å være ambassadør eller vil ha mer informasjon om #grønttaktskifte kontakter du oss her: post@naturviterne.no
 

Naturen har gitt oss arbeid og inntekter siden tidenes morgen.

Et #grønttaktskifte trygger velferd og livskvalitet - også for framtida.

Presentasjon #grønttaktskifte

Last ned presentasjonen