Naturviterne mener

Som fagforening engasjerer Naturviterne seg i samfunnsdebatten for å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling.