Naturviterne presenterer sin årlige lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk 2022

Krigen i Ukraina har medført at 2022 har vært et år preget med høye strøm- og drivstoffpriser. I tillegg opplevde vi i 2022 ettervirkningene av koronapandemien, hvor et redusert forbruk under pandemien medførte at forbrukerne hadde penger på bok, noe som sammen med forsynings- og leveranseproblemer førte til høy etterspørsel etter varer og tjenester, noe som ga høy inflasjon. Høye strøm- og drivstoffpriser sammen med den generelt høye inflasjonen, medførte at de fleste arbeidstakere i 2022 opplevde å få redusert kjøpekraft.

Lønnsforhandlingene i 2022 gikk av stabelen før inflasjonens prisgallopp virkelig slo til, noe som innebar at det som initielt ble ansett som gode lønnsoppgjør som skulle styrke arbeidstakernes kjøpekraft, raskt ble avskrevet for det motsatte.

Forhandlingene i 2022 ble i hovedsak gjennomført på ordinær måte. Nytt av året er at Unio har kommet over på Akademikernes tariffavtale i staten. Overgangen medførte at det ble behov for systemendringer i statlig sektor, og de lokale forhandlingene i statlig sektor fikk derfor utsatt forhandlingsfrist med én måned.

Lønnveksten fra 2021 til 2022 endte på 2,64 prosent blant våre respondenter. Dette er beregnet ut fra alle respondenter i årets lønnsstatistikk mot alle respondentene i fjorårets lønnsstatistikk. Dette innebærer at en forskjell i hvem som responderer på lønnsundersøkelsen fra år til år vil påvirke tallet, det samme gjelder for personer som i mellomtiden har meldt seg inn eller ut av Naturviterne.

Forskjeller i sammensetningen av respondenter fra 2021 til 2022 medfører blant annet at privat sektor i år opplevde en vesentlig dårligere lønnsutvikling i årets lønnsstatistikk enn hva som er den faktiske lønnsutviklingen i privat sektor.

Lønnsveksten for identiske personer, det vil si de respondenter som besvarte undersøkelsen i både 2021 og 2022, gir et mer pålitelig tall for hva som er den faktiske lønnsutviklingen blant våre medlemmer. I 2022 ble lønnsutviklingen for identiske personer som ikke har byttet jobb siden i fjor på 4,52 prosent, noe som gir en gjennomsnittlig lønnsøkning på 33 245 kroner.

For de identiske personene som har byttet jobb siden i fjor, endte de opp med en gjennomsnittlig lønnsøkning på 8,60 prosent, noe som gir 68 731 kroner i gjennomsnittlig lønnsøkning.

Mens de som har byttet jobb som vanlig har fått god lønnsmessig uttelling for det, er det hyggelig å se at lønnsutviklingen for de som blir værende hos nåværende arbeidsgiver øker mer enn gjennomsnittet. 

Variasjonene i høyden på grafen over er i hovedsak utslag av forskjellig fordeling av respondentene lønnsplassering. Desto tettere lønnssammensettingen mellom respondentene er, jo høyere blir kurven. At kurven er lavere i 2022 enn tidligere år, viser at det er en større fordeling i respondentenes lønnssammensetting enn tidligere.

Svarprosent i årets lønnsstatistikk ble på 57 prosent, dette er noen prosentpoeng høyere enn tidligere år. For første gang har vi benyttet Netigate som plattform for å sende ut undersøkelsen. Netigate er en standardisert plattform for utsendelse og innhenting av ulike undersøkelser, og det stilles høye krav til behandling av dataene.

Ettersom Netigate er en standardisert løsning for utsendelse av spørreundersøkelser, er det å forvente at en del av utsendelsene har havnet i spam-innboksen til medlemmer, dette kan være årsaksforklarende for at ikke flere har besvart undersøkelsen.

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?