Miljøfyrtårn

Naturviterne resertifisert som Miljøfyrtårn

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er blitt resertifisert som Miljøfyrtårn for fjerde gang, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Naturviterne ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2007, og er deretter resertifisert i 2009, 2012, 2015 og 2018:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Les mer på sidene til Miljøfyrtårn

— Viktig å ha bærekraft i alt vi gjør!

Merete Skaug, generalsekretær Naturviterne

— Jeg er veldig fornøyd med at vi er blitt resertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

— Det å ha bærekraft i alt vi gjør er viktig for oss når det gjelder å utforme politikk og i praksis, ved valg av leverandører, hoteller og i den daglige drift. Å ha et positivt klimaregnskap er gledelig, og jeg tenker at det er alle de små tiltakene som til sammen gjør dette, sier Skaug.

Naturviterne rapporterer på: 

  • arbeidsmiljø
  • miljømerkede produkter til vår egen drift
  • leverandører som er miljøsertifiserte
  • energiforbruk
  • transport
  • avfall og sorteringsgrad
  • gjennomførte tiltak
  • handlingsplan

Retningslinjer for transport

Naturviternes retningslinjer for transport gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer eller andre som deltar på reiser, kurs og konferanser som er betalt eller arrangert av Naturviterne.

Klimaregnskap 2017

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-protokollen). GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

Klikk på bildet for større versjon

Fant du det du lette etter?