Bli medlem i Naturviterne

Miljøfyrtårn

Naturviterne ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2007, og er deretter resertifisert hvert tredje år.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Les mer på sidene til Miljøfyrtårn

— Viktig å ha bærekraft i alt vi gjør!

Merete Skaug, generalsekretær Naturviterne

— Jeg er veldig fornøyd med at vi er blitt resertifisert som en Miljøfyrtårnsbedrift, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

— Det å ha bærekraft i alt vi gjør er viktig for oss når det gjelder å utforme politikk og i praksis, ved valg av leverandører, hoteller og i den daglige drift. Å ha et positivt klimaregnskap er gledelig, og jeg tenker at det er alle de små tiltakene som til sammen gjør dette, sier Skaug.

Naturviterne rapporterer på: 

  • arbeidsmiljø
  • miljømerkede produkter til vår egen drift
  • leverandører som er miljøsertifiserte
  • energiforbruk
  • transport
  • avfall og sorteringsgrad
  • gjennomførte tiltak
  • handlingsplan

Ta kontakt dersom du ønsker innsyn i årlige klima- og miljørapporter.

Retningslinjer for transport

Naturviternes retningslinjer for transport gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer eller andre som deltar på reiser, kurs og konferanser som er betalt eller arrangert av Naturviterne.

Klimapolitisk dokument

Se klimapolitisk dokument utarbeidet av Naturviternes hovedstyre i 2019.

Fant du det du lette etter?