Naturviterne kommenterer Etisk bankguide

Medlemsfordeler og Etisk Bankguide

Naturviterne følger nøye utviklingen til våre samarbeidspartnere innen bank og forsikring på Etisk Bankguide. Nye tall for 2020 viser at Storebrand forsvarer en sterk andre plass og Danske Bank får litt bedre score enn i fjor.

Etisk bankguide er et samarbeid mellom Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Nedenfor kan du følge lenke til årets rangering som ble oppdatert november 2020

Storebrand (forsikring) og Danske Bank (bank) er viktige partnere som leverer medlemsfordeler til Naturviterne gjennom samarbeidsavtalen vi har gjennom Akademikerne Pluss.

Naturviterne forventer at de vi samarbeider med, også er gode på bærekraft og etikk. Etisk bankguide gir oss en temperaturmåler på tilstanden i bankmarkedet ut fra hvordan de måles på bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Resultatene for 2020 viser at scoren for bankbransjen som helhet har blitt høyere, og det er positivt med tanke på bærekraft og etikk.

Naturviterne om Storebrand og Etisk Banguide 2020

  • Storebrand fortsetter å levere solid resultat i Etisk Bankguide med 87 poeng, og rangeres som en god nummer to. At scoren er 100% på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologiskmangfold, samt skogbruk er svært gledelig.
  • Naturviterne oppfordrer selskapet til å fortsette det gode arbeidet.

Naturviterne om Danske Bank og Etisk Bankguide 2020

  • Banken hever seg fra 57 poeng til 60 poeng, men synker til den laveste plasseringen i bankguiden. Den samlede scoren er fortsatt for lav og plasseringen er for dårlig. Resultatene er over 60 % innenfor temaområdene menneskerettigheter, naturvern og biologiskmangfold, landbruk, skogbruk, olje og gass. De laveste scorene kommer på områdene klimaendringer, likestilling og kjønn, arbeid mot skatteunndragelser, våpen, gruvedrift, samt åpenhet og ansvar.
  • Naturviterne oppfordrer Danske Bank til å ta et krafttak for å styrke sin posisjon på bærekraft, etikk og samfunnsansvar.

Les mer om følgende emner: