Ulykkesforsikring

Hos Naturviterne er du som studentmedlem automatisk dekket av ulykkesforsikring på kr. 500.000,-

Alle studentmedlemmer i Naturviterne er inkludert av en kollektiv ulykkesforsikring.

  • Forsikringen gjelder kun hvis du har gyldig medlemskap i Naturviterne.
  • Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie.
  • Forutsetter medlemskap i norsk folketrygd.

Studere i utlandet? Du beholder medlemskapet i folketrygden så lenge du mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse. Dersom du ikke mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse, må du søke om medlemskap i folketrygden. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor innvilgelse skjer automatisk.

Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Forsikringssummer:

  • Forsikringssum ved 100 % medisinsk invaliditet etter ulykke: kr. 500.000,-
  • Død etter ulykke: kr 50 000
  • Last ned forsikringsbeviset som gjelder perioden 01.01.19 - 31.12.19

 

Fant du det du lette etter?