Studentmedlemmer er dekket av ulykkesforsikring

Hos Naturviterne er du som studentmedlem automatisk dekket av vår kollektiv ulykkesforsikring gjennom Storebrand

Alle studentmedlemmer i Naturviterne er inkludert av en kollektiv ulykkesforsikring.

  • Forsikringen gjelder kun hvis du har gyldig medlemskap i Naturviterne.
  • Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie.
  • Forutsetter medlemskap i norsk folketrygd.

Studere i utlandet? Du beholder medlemskapet i folketrygden så lenge du mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse. Dersom du ikke mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse, må du søke om medlemskap i folketrygden. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor innvilgelse skjer automatisk.

Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Forsikringssummer:

 

Fant du det du lette etter?