Fagforening

Påvirk samfunnet med Naturviterne

Naturviterne kjemper for sine medlemmers kompetanse og for faget. Vi jobber mot blant annet politikere og media, i tillegg til at vi forhandler med arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger for å bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. 

 

Naturviterne kjemper for ditt fagfelt

Vi mener at våre medlemmers kompetanse må på banen i et bredt spekter av arbeidsplasser. Klimaet er i endring, og vi må både bremse den globale oppvarmingen samtidig som vi må gjøre tiltak for å tilpasse oss det nye klimaet.

Tilbakegangen av arter og individer gjør at vi trenger naturviterkompetansen når vi planlegger arealbruken og for å gjøre tiltak mot fremmede arter, overbeskatning og forurensning. 

En sentral del av det Naturviterne kjemper for, er å fremme naturviterkompetansen i arbeidslivet. Dette har medlemmene våre interesse av. Som medlem i Naturviterne bidrar du til å hjelpe ditt eget fagfelt fremover i samfunnet. Det tror vi er til det beste for både menneskesamfunnet, inkludert framtidige generasjoner, og for alle de andre artene vi deler planeten med.

Som medlem påvirker du samfunnet

Gjennom ditt medlemskap er du også med på å påvirke samfunnsutviklingen. I vår samfunnspolitiske plattform kan du lese om hva vi mener om alt fra bioøkonomi og energi til naturmangfold og folkehelse. Dette er samfunnsutviklingen som vi jobber for, blant annet ved å delta på høringer i Stortinget, holde arrangementer og skrive innlegg i aviser.

Å ha mange medlemmer i ryggen er avgjørende for å få til gode resultater både i samfunnspolitikken og i forhandlinger rundt arbeidsvilkårene til våre medlemmer. 

Vi hjelper deg med å få jobben

For studenter er det en fordel at vår kjernevirksomhet er å få medlemmene våre ut i jobb under gode vilkår. Gjennom våre arrangementer kan du møte representanter fra arbeidslivet og bygge deg et nettverk.

Vi hjelper deg med skriving av søknad og CV, veileder deg i forkant av jobbintervjuet og vurderer gjerne jobbtilbudet du får. Vi vil at du som medlem av Naturviterne skal få en jobb du er fornøyd med!

Les mer om karrieretilbudet for studenter

Som medlem av Naturviterne får du altså ikke bare tilgang til aktiviteter og billig bank og forsikring. Du blir også med på å påvirke samfunnet i en bærekraftig retning der naturvitere som deg får en sterkere stemme. 

Bli medlem!

Fant du det du lette etter?