Lønnsundersøkelsen er i gang

Lønnsundersøkelsen 2020

Lønnsstatistikken er et viktig redskap for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene. Nå har vi startert innsamlingen for 2020.

Naturviterne samler årlig inn opplysninger om medlemmenes lønn. Lønnsstatistikken er et viktig redskap for å forbedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Den brukes i forbindelse med lønnsforhandlinger, lønnsfastsettelse og jobbskifte. Den er også svært mye brukt av de som skal ut på arbeidsmarkedet for første gang. 

Medlemsundersøkelsen viser at lønnsstatistikken er høyt verdsatt blant medlemmene, men mange ønsker en mer detaljert statistikk ut fra hvilken virksomhet, bransje eller sektor de arbeider i, når de fullførte utdanningen eller lignende. For å kunne bryte ned statistikken er vi helt avhengige av en høy svarprosent. 

Dersom du er yrkesaktiv (inkl. stipendiat) eller i permisjon håper vi du tar deg tid til å svare på lønnsundersøkelsen!

Du finner den her (krever innlogging) »