Informasjonsskriv lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2017

Hele informasjonsskrivet med vedlegg

Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 nærmer seg!

Sammendrag av de viktigste momentene ved årets lokale lønnsoppgjør:

Anbefalt krav:     

Kravet bør reflektere at man skal gjennomføre forhandlinger, få et resultat som gjenspeiler medlemmenes arbeidssituasjon og lønnsutviklingen i samfunnet (4-5 % ?).

Sikre at alle medlemmene har lønn som minimum er i tråd med de nye minstelønningene for ansatte med mastergrad i kapittel 4.

Mål for forhandlingene:    

 1. Et godt lønnsoppgjør
 2. Naturviterne anslår at gjennomsnittet i kapittel 5 får ca. 3,5 % i 2017
 3. Ansatte i kapittel 4 får 3,26 %. Arbeidsgiver må ha veldig gode argumenter hvis Naturviterne skal akseptere mindre enn gjennomsnittet i kapittel 4

Virkningsdato:            1. mai 2017

Forhandlingsfrist:       1. oktober 2017

Last ned Informasjonskrivet:

Kontakt:

Ved behov for informasjon ut over disse vedleggene,
ta kontakt med Ole Jakob Knudsen i Naturviternes sekretariat.

Vedlegg:

 1. Hvor mye har de ansatte i kapittel 4 fått i år?
 2. Hva skal Naturviterne kreve?
 3. Retningslinjer for gode forhandlinger - God forhandlingsskikk
 4. Argumenter til lokale forhandlinger
 5. Fremgangsmåte ved ankebehandling i lokal nemnd
 6. Kriterier for lønnsfastsettelse
 7. Kravskjema for lønnsforhandlinger
 8. Oversikt over lokale kretsmeklingsmenn
 9. Oversikt over styret og fylkeskontakter i Naturviterne - Kommune

Se også:

 
 
 
Laster kommentarfelt ..