Enighet i lønnsforhandlingene med KS

Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i kommunene.

Torsdag 27. april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren. I Akademikerne er det i all hovedsak lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt.

- Lektorene får en lønnsvekst på nivå med frontfaget – som er på 2,4 prosent. Kommunalt ansatte får med andre ord den samme lønnsveksten som statlig ansatte, noe vi er fornøyde med, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

En relativt stor andel av lønnstilleggene vil forhandles lokalt.

- Det er positivt at såpass mye fordeles ute i de enkelte kommunene. Dette er viktig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for lektorer – og at skolen dermed kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Birkenhagen.

Han understreker samtidig at målet for Akademikerne er en endring av selve lønnssystemet for lektorene, der all lønn fordeles lokalt.

- Vi har over flere år krevd at lektorene skal over på det samme systemet som våre øvrige grupper i kommunesektoren. Arbeidsgiver må kunne bruke lønn aktivt som virkemiddel for å møte lokale behov og utfordringer. Vi kommer til å fortsette å jobbe videre for dette, sier Birkenhagen.

Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune mob. 952 51 984
  • Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne mob. 977 47 507

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..