Naturviterne høster resultat under de lokale forhandlingene

Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS-området 2021

I august hvert år presenterer Naturviterne informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i KS. Her finner du de viktigste momentene ved årets lokale oppgjør.

Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5

Kort sammendrag:

 • Rammen for årets lønnsoppgjør for kapittel 4 er 2,82 %
 1. Hvis det forhandles med datolønnsvekst, så betyr det 2,82 % fra 1. mai.
   
 2. Hvis det forhandles med årslønnsvekst, så betyr det 2,82 %, fratrukket et overheng; 0,3 % for kapittel 3 og 0,4% for kapittel 5 (kan også beregnes lokalt) = Ramme for forhandlingene henholdsvis 2,52 / 2,42 %. Med virkning fra 1. mai blir det henholdsvis 3,78 / 3,63 %.

  De som forhandlet på årslønnsvekst i 2020 fikk et lavere tillegg enn de som forhandlet på datotillegg. I 2021 blir det motsatt! De som «tapte» i 2020 vil få tilbake en del av det «tapte» i 2021. Det er variasjoner i rammen mellom forskjellig forhandlingsmetoder fra år til år, men på lang sikt gir de samme resultat.
 • Prisstigningen er av partene anslått til 2,8 %. En ramme på 2,8 % vil sikre at ansatte ikke får en reallønnsnedgang i 2021.
   
 • Det var ca 100 kommuner som endret forhandlingsmetode i 2020. Dette medførte mange brudd. Det er viktig at man benytter samme forhandlings-metode i 2021 som i 2020, hvis ikke vil de ansatte tape enda mer i lønnsutvikling.
   
 • Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner medførte organisasjonsendringer for 33 % av alle ansatte i KS-området. Disse sammenslåingene medførte endret lønn (og arbeid) for mange av de ansatte. På grunn av dette gir ikke tallene fra 2020 et riktig bilde av de lokale lønnsoppgjørene i 2020.

Virkningsdato: 1. mai 2021
Forhandlingsfrist: 1. oktober 2021

Last ned hele informasjonsskrivet

Vedlegg:

 1. Hvor mye har de ansatt i kapittel 4 fått i år?
 2. Hva skal Naturviterne kreve?
 3. Retningslinjer for gode forhandlinger - God forhandlingsskikk
 4. Argumenter til lokale forhandlinger
 5. Fremgangsmåte ved ankebehandling i lokal nemnd
 6. Kriterier for lønnsfastsettelse
 7. Kravskjema (for papir-utfylling)          
  Kravskjema (for elektronisk utfylling)
 8. Oversikt styret og fylkeskontakter i Naturviterne Kommune
 9. Utkast til Naturviternes prioritering på drøftingsmøtet (nytt i tariffperioden)
 10. Arbeidstid for kontorpersonalet (nytt i tariffperiode)
 11. Beregning av overheng
 12. Beregning av krav
 13. KS og Akademikerne: Om bruk av overheng og glidning i lokale lønnsoppgjør
 14. Lønnsstatistikk

Ved behov for informasjon ut over disse vedleggene, ta kontakt med Ole Jakob Knudsen i Naturviternes sekretariat.

Laster kommentarfelt ..