Naturviterne hjelper med CV og søknadsskriving

Slik lager du en ryddig og oversiktlig CV

Lag en ryddig og oversiktlig CV

Lag en CV på maks 2 sider. Den viktigste informasjonen skal på side 1.

Skriv kort. Bruk vanlig, klart språk og hold en positiv og profesjonell tone.

Bruk aktive verb for å beskrive dine prestasjoner:

Jeg har erfaring i …, jeg er utdannet i …, Jeg klarte ..., Jeg utviklet … Varier og unngå for mange ”jeg”-setninger

 • Benytt kulepunkt!

Vanlig font er for eksempel Times New Roman eller Arial størrelse 11.

Unngå å bruke grafikk, uvanlige fonter eller farger. CV-en skal være lett å lese, Bruker du en kompleks formatering i dokumentet så legg det ved som PDF når du sender det elektronisk. Bruk samme skrifttype på CV og søknaden.

Skreddersy CV-en for hver jobbsøknad du lager

Som nyutdannet fra universitet eller høyskole er det vanskelig å inkludere mye arbeidserfaring. Alle må starte et sted, så ikke bekymre deg for at CV en kan virke tynn til å begynne med. Du kan velge om du vil beskrive hvilke ferdigheter du har lært og øvd på i løpet av studietiden, for eksempel: arbeidet i grupper, presentasjonsteknikk, lønnet deltidsjobb. Demonstrer fordelene du kan bringe til arbeidsgiver.

Les korrektur

Les korrektur og eliminer skrivefeil. Kontaktinformasjon må være korrekt. Spør to-tre personer om å lese CV-en din og si sin ærlige mening til deg. Vær forberedt på å gjøre endringer!

CV på nett

Skaff deg en LinkedIn-profil, og last opp CV-en din der. Mange bedrifter bruker nettbaserte rekrutteringsløsninger (for eksempel Webcruiter og Easycruit). Du må da fylle ut feltene i CV-en og søknaden i henhold til kravene som er knyttet til det enkelte systemet.

Maler på CV og søknad

Hva skal være med i din CV?

Arbeidsgiver trenger fakta om ferdighetene dine, erfaringer, kvalifikasjoner, og litt personlig innsikt. Rekkefølgen du presenterer i er viktig. 

Personlige opplysninger

En CV kan bli arkivert for senere bruk, så bruk kontaktinfo som har lang varighet:

 • Navn, adresse, e-postadresse, mobiltelefon
 • Fødselsår og land
 • Eget URL domenenavn om du har dette f.eks. kontakt@tomblogg.no 
 • Sivilstatus og eventuelle barn

Innledning

 • Skriv en kort introduksjon om deg selv med dine mest relevante erfaringer og personlige egenskaper. Inkluder målene dine og presenter dette gjerne i stikkordsform.

Utdanning

 • Begynn med å føre opp den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Du må også oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet

Arbeidserfaring og praksis

 • Start med din siste jobb og skriv stillingstittel, før inn start og sluttdatoer for hver stilling du har hatt. Skriv stikkord for dine arbeidsoppgaver, dine ansvarsområder, dine resultater. Har ”hull” i CV en så forklar hva du gjorde i den tiden, for eksempel på reise, i jobbsøkerprosess, etc. 

Kurs og sertifikater

 • Stilles opp på samme måte som arbeidserfaring
 • Ta med det som er relevant for den stillingen du søker
 • Ta med tillitsverv du har hatt, viser at du kan ta ansvar.

Språk

 • Avgjør om det er relevant å ta med hvilke språk du kan og hvilket nivå du er på skriftlig og muntlig.

IT-kunnskaper

 • Om dette er relevant, ta med hvilke programmer du behersker og hvilket nivå du er på.

Fritidsinteresser

 • Her bør du vurdere hvilke opplysninger du skal ta med for hver jobbsøknad du skriver. Ta med tillitsverv du har hatt i idrettslag, speideren, borettslag o.l. om du anser at det har relevans for jobben. 

Referanser

 • Du kan velge å oppgi referanser. Det er vanlig å skrive ”referanser oppgis ved behov”

En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV-en og i søknaden. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. De skal kjenne deg godt og være positivt innstilt til deg. Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg. De som er referanser er gjerne tidligere arbeidsgivere, kollegaer, fagforeningskontakter, lærere, trenere. 

Venner oppgis kun om du ikke har andre alternativ. Referanser blir som regel kontaktet etter at du har vært på intervju. Informer referansene dine om du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt slik at de er forberedt på at arbeidsgiver kan ringe.

Og husk at du som medlem alltid kan få hjelp og rådgivning hos Naturviterne!

(Kilde: NAV)

Les mer om følgende emner: