Naturviterne hjelper med CV og søknadsskriving

Slik lager du en god jobbsøknad

Jobbsøknaden

Jobbsøknaden skal selge seg selv, og sikre deg en plass på intervjuet. Mens en CV er ganske objektiv, er søknaden din mulighet til å være personlig og vise fram hvorfor du passer perfekt til akkurat denne jobben. Søknaden skal være skreddersydd for den aktuelle stillingen.

Les stillingsannonsen nøye

Du bør ha klart for deg hvordan stillingen er før du søker. Dette har to grunner: For det første må du være sikker på at stillingen er noe for deg og at du faktisk har lyst til å søke den. For det andre skal du i søknaden argumentere for hvorfor akkurat du passer til jobben, og da må du vite hva den går ut på.

Gjør research om arbeidsgiveren og stillingen - da skriver du en bedre søknad og øker sjansene for å komme på intervju. 

Ring arbeidsgiveren dersom du etter å ha lest all tilgjengelig informasjon fortsatt lurer på noe rundt stillingen, men ikke ring bare for å legge igjen navnet ditt.

Formelle kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Etter stillingsbeskrivelsen angis det hvilke formelle kvalifikasjoner som kreves for stillingen. Det er vanlig å angi hvilket utdanningsnivå og studieområde som forventes. Kreves arbeidserfaring fremgår dette også her.

Mange bedrifter inkluderer også hvilke personlige egenskaper de ønsker at den rette kandidaten skal ha. Fokuserer på det du kan og de egenskapene du besitter og la det være opp til arbeidsgiver å vurdere om dette er tilstrekkelig for å komme på intervju.

Søknadens utforming

Søknaden har én oppgave: Å sikre deg plass på et intervju. En god søknad er godt skrevet og lett å lese.  Utfordringen er å skrive en så god søknad at de som rekrutterer tenker: «Hm, dette virker som en spennende kandidat. Vi kaller søkeren inn til et intervju.»

Det tar tid å skrive en god søknad. Begynn i god tid, la den ligge et døgn når du er ferdig før du tar den opp igjen, og la en venn lese gjennom den.

Hold deg til én side

Søknaden skal ikke være lengre enn én side. Tenk på hva du mener gjør deg attraktiv for bedriften, og fokuser på dette. 

Velg en nøytral stil

Vi anbefaler at du bruker en nøytral skrifttype, for eksempel Times New Roman eller Arial, størrelse 11 eller 12. Bruk samme skriftstørrelse på hele teksten. Overskriften skal settes i fet, men utover det bør formatering av teksten unngås. 

Sju råd til en god søknad

 1. Bruk enkle ord som du selv forstår.
 2. Sett punktum og ikke skriv for lange setninger. Din lengste setning bør være på 24 ord, de resterende kortere.
 3. Unngå flere enn ett komma per setning.
 4. Del søknaden opp i avsnitt - det gjør den luftig og lettlest. Hvert avsnitt bør bestå av fem til sju setninger.
 5. Ikke begynn setninger med “Men” eller “Og”.
 6. Unngå orddelingsfeil - skriv sammensatte ord som ett ord.
 7. Dropp “Jeg-oppramsing”, ikke start en setning med samme ord mer enn to ganger på rad.

Søknadens innhold

 • Ditt navn og din adresse
 • Sted og dato
 • Bedriftens navn og adresse, samt eventuell kontaktperson
 • Overskrift
 • Fire avsnitt:
 1. Referanse til hvor du har sett stillingsannonsen og din motivasjon for å søke stillingen
 2. Utdannings- og arbeidsbakgrunn
 3. Karrieremål
 4. Hva du kan tilføre bedriften
 • Nøytral hilsen
 • Opplysning om antall vedlegg (hvis det spørres om dette)

Les mer om følgende emner: