Naturviterne hjelper med CV og søknadsskriving

Mer om jobbsøknadens innhold

Start med formalia

Start søknaden med et standard brevhode hvor du skriver ditt fulle navn og adresse. E-postadressen finnes på CV-en, så den kan du sløyfe. Dato skal derimot alltid være med. Skriv selskapets fulle navn og adresse, og det skal også gå tydelig frem hvem søknaden er stilet til. Se etter kontaktperson i jobbannonsen - søknaden stiles til denne.

Lag en nøytral overskrift

Overskriften behøver du ikke legge mye tid på - skriv enkelt og greit hvilken jobb du søker på, for eksempel «Søknad på stilling som natur- og miljøforvalter». Bruk samme skriftstørrelse som resten av teksten, men marker den gjerne ved å gjøre skrifttypen fet.

Første avsnitt - motiver søknaden din

I første avsnitt er det vanlig praksis å vise til hvor du har sett annonsen eller fått vite om stillingen, vis her gjerne til arbeidsgivers hjemmeside. Om du har pratet med noen hos arbeidsgiveren er det fint å referere til den personen her - det skaper kontakt og hjelper deg til å stikke deg ut. Skriv også gjerne en setning om hvorfor du er motivert for å søke stillingen, som en overgang til kommende avsnitt, der du gir mer detaljer om deg og din bakgrunn.

Noen eksempler på formuleringer du kan bruke:

 • «Jeg viser til stillingsannonse på arbeidsgivers nettside …»
 • «Jeg viser til hyggelig prat med Kari Pettersen på karrieredagene på NMBU og søker herved jobben som …»
 • «Min samtale med Kari Pettersen ga meg et veldig godt inntrykk av bedriften, og jeg søker derfor stillingen som …»

Andre avsnitt - vis at du er kvalifisert

Så er det på tide å fortelle om utdanningen din og hvorfor den og din bakgrunn gjør deg til den rette kandidaten for jobben. Som med din CV er det viktig at det ikke er hull i kronologien din. Hvis du for eksempel avsluttet utdanningen for et halvt år siden, bør du skrive hva du holder på med for øyeblikket. Henvisninger til CV-en din passer fint i dette avsnittet.

Formuleringer du kan bruke i dette avsnittet:

 • «I vår avslutter jeg min mastergrad i naturforvaltning ved NMBU som omhandler …»
 • «Som det går frem av min vedlagte CV, har jeg studert ett år ved Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.»
 • «Masterstudiet i geovitenskap ved UiB har gitt meg kunnskaper som gjør meg godt rustet til jobben som …»

Tredje avsnitt - vis dine ambisjoner

Jo tydeligere du er med dine ambisjoner, jo lettere er det for bedriften å se om du er en aktuell kandidat til jobben. Alle bedrifter ønsker å ha ansatte som har en tydelig motivasjon og drivkraft. Vær derfor tydelig og ærlig i formuleringene dine, og prøv å få de til å passe inn på den jobben du søker.

Eksempler på formuleringer kan være:

 • «Jeg ønsker å ha ansvaret for et fagområde innen to til tre år.»
 • «I tidligere deltidsjobber har jeg fått ros for min arbeidskapasitet og min evne til å takle forskjellige mennesker. Jeg ønsker derfor en jobb der jeg er en del av et større miljø.»
 • «Jeg ønsker å jobbe i en bedrift som er ledende innenfor sitt fagfelt. Rådgiverstillingen i SINTEF er derfor veldig spennende.»

Fjerde avsnitt - selg deg selv

I siste avsnitt bør du få fram hvorfor bedriften skal velge deg. Du skal virke selvsikker og få frem dine positive sider uten å skryte. Er du ansvarsbevisst og flink til å få en jobb gjort i tide, så skriver du det. Bruk jeg-form, og prøv å få frem de egenskapene du mener bedriften er på jakt etter. I avslutningen kan du gjerne bli litt personlig.

Noen formuleringseksempler er:

 • «Min utdanning er på mange måter karakteristisk for meg som person - jeg er allsidig, nysgjerrig og liker nye utfordringer.»
 • «Jeg liker å løse problemer i felleskap og er en inkluderende person.»
 • «Jeg har alltid vært et konkurransemenneske både på skolen og i idretten. Det gjør at jeg alltid yter mitt beste og streber etter å oppnå gode resultater i det jeg gjør.»

Den vanskelige avslutningssetningen

Mange føler det naturlig å avslutte søknaden med en setning om at man håper søknaden blir tatt i betraktning og at man gjerne vil få muligheten til å komme på intervju. Dette behøves strengt tatt ikke, siden det ligger i prosessens natur at alle søkere håper å komme på et intervju. Du behøver derfor nødvendigvis ikke skrive en avslutningssetning. Hvis du likevel synes at det blir litt brått å gå direkte fra fjerde avsnitt til hilsen, kan du skrive en selvsikker setning i stil med:

 • «Jeg ser fram til å få muligheten til å fortelle mer om meg selv på et intervju.»

Nøytral hilsen

Hilsenen skal være helt nøytral. «Med hilsen» eller «Med vennlig hilsen» er standard formuleringer. Hjertelige eller kjærlige hilsener hører ikke hjemme i formelle brev.

Husk at det tar tid å skrive en god søknad

Betydningen av en godt skrevet søknad kan ikke poengteres nok. Søknaden bør være skrevet slik at den vekker interesse hos dem som leser den. Selv den mest drevne skribenten bruker tid på å skrive et brev der oppgaven er å få fram det aller beste ved seg selv.

Start derfor med skrivingen i god tid før søknadsfristen utløper. Når du mener søknaden er ferdig, legger du den til side og lar den ligge en dag eller to. Ta den så frem igjen for å luke vekk skrivefeil og rette opp dårlige formuleringer. Husk også at tonen skal være positiv - unngå for eksempel ordet «ikke».

Ved avslag

Hvis du får avslag på søknaden, er det viktig å be om en begrunnelse for avslaget. Denne innsikten tar du med deg videre i jobbjakten din.