Naturviterne hjelper med CV og søknadsskriving

Mer om innhold og utforming av CV

CV-ens innhold og utforming

Det viktigste å passe på er at CV-en er oversiktlig og har et ryddig oppsett, den bør heller ikke være på mer enn to sider.

Personalia, utdanning og jobberfaring

For nyutdannede og andre som er relativt ferske på arbeidsmarkedet bør dette være obligatorisk innhold i en CV:

 • Overskrift
 • Personalia
 • Utdanning
 • Arbeidserfaring
 • Kurs
 • Tillitsverv
 • Språkkunnskaper
 • Referanser (men skriv gjerne at de oppgis på intervju)

I tillegg kan du inkludere:

 • Nøkkelkvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Karrieremål
 • IT-kompetanse
 • Samfunnsengasjement
 • Fritidsinteresser
 • Bilde

Velg et ryddig utseende

Når arbeidsgiver skal sortere søknadsbunkene er CV-en det viktigste dokumentet. En ryddig og profesjonell utforming er derfor nødvendig. Avvik fra en standard CV-utforming vil fort bli oppfattet negativt da mottakeren må bruke tid på å orientere seg.

Angivelse av tidsrom

Bruk som utgangspunkt årstall eller semester (eksempel våren 2018) når du angir tidsrom.

Unngå brudd i kronologien

Du må passe på at det ikke er brudd i kronologien på CV-en din. Dersom det er, må du regne med å måtte redegjøre for hvorfor. Brudd i karrieren eller studiene som skyldes utbrenthet, depresjoner, fengselsopphold eller lignende, bør stå ubesvart. På intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om årsaken til avbruddet. Der kan du få lagt frem en forklaring på en mer menneskelig måte enn hvordan det blir seende ut i CV-en: «Våren 2018: Sykemeldt på grunn av depresjon» blir ikke det helt store å ha med når CV-er skal sorteres før inntak til intervju. I et personlig møte der den naturlige skepsisen har sluppet taket, vil du derimot møte større forståelse for tidligere problemer.

Utdanning før arbeidserfaring for nyutdannede

Så lenge du fortsatt studerer eller nettopp har avsluttet studiene, bør utdanning komme før arbeidserfaring. Det er utdanningen som først og fremst gjør deg kvalifisert for jobben du søker på. Ta med all utdanning fra videregående skole og framover, med tidsangivelse for når du begynte og sluttet. Skriv gjerne en eller to setninger om hvert punkt i utdanningen der du løfter fram det du synes er viktigst for den jobben du søker. Et smart tips kan være å brekke opp en lang utdanning til flere delstudier. Dersom du har jobbet i noen år, bør arbeidserfaring føres først.

Arbeidserfaring

Er du nyutdannet er det greit å føre opp sommerjobber dersom du har lite annen arbeidserfaring. Strøjobber fra flere år tilbake er det best å droppe. Spesifiser når, for hvem og med hva du har arbeidet. Har du hatt flere deltidsjobber av samme type, som for eksempel butikkekspeditør, anbefaler vi at du slår disse sammen til ett punkt og angir hvor det seneste oppdraget var. Ta med en kort beskrivelse av ansvarsområder og gjerne også et punkt om hva du lærte gjennom arbeidet. Ansvarsområdet er svært sentralt når potensielle arbeidsgivere skal vurdere dine tidligere jobber. Vær derfor nøye med at attester fra tidligere arbeidsgivere inneholder en kort beskrivelse av ansvarsområdet ditt. Snakk også med nåværende arbeidsgivere om å få avgrenset et eget ansvarsområde du kan lede dersom ansvarsforholdene er uklare eller delt mellom flere. Det behøver ikke å bety noe for selve jobben din og utførelsen av den, men det blir seende bedre ut på CV-en ved senere bruk.

Ta med relevante kurs

Eventuelle relevante kurs av lengre varighet tas med her. Kursene som nevnes skal være jobbrelevante og ikke bære preg av fritidsaktivitet. Dropp irrelevante kurs.

Tillitsverv teller positivt

Arbeidsgivere ser positivt på at søkere er aktive og engasjerte i annet enn jobb og utdanning. Det viser også at søkeren har kapasitet til å bidra med noe ekstra og har en bred kontaktflate. Hva slags tillitsverv du har hatt forteller mye om deg som person

Språk

Kunnskaper i fremmedspråk er viktig i noen jobber. Det er vanlig å bruke betegnelsene «grunnleggende», «god», «meget god» og «flytende» for å fortelle hvor godt du behersker språket. Vær ærlig når du oppgir nivået ditt. Har du studert eller jobbet utenlands bør selvfølgelig dette fremgå.

Vent med å navngi referansene

Få arbeidsgivere vil ansette noen uten å ha innhentet en objektiv vurdering av kandidaten. Dette gjøres oftest gjennom å ta kontakt med en eller flere referanser som kandidaten oppgir. Vi anbefaler derfor at du i CV’en skriver at referanser oppgis på forespørsel. På intervjuet må du ha navn og telefonnummer til disse klare. Avklar på forhånd med referansene dine om du kan bruke dem og snakk med dem når du blir kalt inn på intervju slik at de er forberedt på å bli oppringt. Fortell referansepersonen hvilke kvaliteter og egenskaper du tro vil være viktig for arbeidsgiver.

Oppsummering:

 • CV-en skal være en enkel og skjematisk oversikt over hvem du er og hva du har gjort så langt i livet.
 • CV-en skal være maks to sider lang og ha et nøytralt utseende. Er du student eller relativt nyutdannet setter du utdanning før jobberfaring. Husk omvendt kronologi.
 • Unngå brudd i kronologien. Vær forberedt på å måtte forklare eventuelle hull i CV-en.
 • Tilpass CV-en til hver jobb du søker. Løft fram fordypningsfag, erfaringer eller kurs som er relevante for den arbeidsgiveren du vil overbevise.
 • Vent med å navngi referansene, men ha de klare til et eventuelt intervju.

 

Les mer om følgende emner: