Naturviterne tilbyr opplæring i grønne tariffavtaler

Naturviterne lanserer grønt tariffarbeid for tillitsvalgte

Målet er å få alle tillitsvalgte med på opplæring om grønne tariffavtaler! Å få mer gjennomslag og kunne påvirke virksomheten sin, kan bety reduserte utslipp og styrke miljøet. Tillitsvalgte oppfordres nå til å melde seg på kurs.

Nå inviterer vi våre tillitsvalgte til to-dagers kurs i grønne tariffavtaler!

Lær å få grønt gjennomslag!

  • Naturviterne har som mål å styrke alle våre tillitsvalgte i arbeidet med grønne tariffavatler, og inviterer nå alle tillitsvalgte på kurs - i alle sektorer!
  • Disse regionale kursene holdes fysisk høst21/vinter22.
  • Det er ingen deltakeravgift. Naturviterne dekker alt; kurs, opphold, måltider og reise.

En grønn tariffavtale skal bidra til bærekraftig verdiskaping, det betyr at den må lønne seg for både samfunnet, arbeidsgiver, ansatte, naturen og klima. Den skal fungere som et viktig verktøy for grønn omstilling av samfunnet.

Både stat og kommune, samt store deler av privat sektor, har nå avtalefestet å heve virksomhetenes kompetanse på bærekraft og se på hvordan den enkelte virksomhet kan redusere sine utslipp og naturinngrep.

Naturviterne har vært en pådriver for denne viktige endringen i avtaleverket. Derfor handler det nå om hvordan du som tillitsvalgt kan bruke de nye verktøyene for å få til økt gjennomslag på arbeidsplassen.

Arbeidet er viktig og omfattende, og du inviteres til et to-dagers kurs hvor målet er å gi hver enkelt nødvendig opplæring og forståelse for de ulike sidene ved grønne tariffavtaler.

Tema på kurset er:

  • Hva er grønne tariffavtaler, og hvilke muligheter gir dette for medlemmene i din virksomhet?
  • Hvordan kan du bidra til at Naturviterne styrker sin grønne medbestemmelse i virksomhetene? 
  • Hvordan kan du og Naturviterne drive et effektivt påvirkningsarbeid både nasjonalt og lokalt?
  • Hvordan kan du kommunisere bedre og mer effektivt for å få gjennomslag?

Kurset er lagt opp som en fin miks mellom foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten sikrer vi både kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers.

Se fullt kursprogram med tidspunkt og steder her

Les mer om følgende emner: