Tariffkonferansen 2023

mar
- Heldags
Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel
For tillitsvalgte

Tariffkonferansen er Naturviternes høyeste tariffpolitiske organ og finner sted i mars hvert år. På Tariffkonferansen gjennomgås og diskuteres lønns-, personal- og tariffpolitikk.

 

Representanter på Tariffkonferansen

Statlig sektor
 • Sektorstyret
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag kan i tillegg sende én representant per 30 medlemmer opptil 90 medlemmer, deretter én representant per 100 medlemmer
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter
Kommunal sektor
 • Sektorstyret
 • Én representant valgt av fylkesutvalget
 • Fylker kan i tillegg sende én representant per 30 medlemmer opptil 90 medlemmer, deretter én representant per 100 medlemmer
Privat sektor
 • Sektorstyret
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag kan i tillegg sende én representant per 30 medlemmer opptil 90 medlemmer, deretter én representant per 100 medlemmer
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter
Sentralorganisasjonen
 • Hovedstyret

 

Program

 • Lønnsstatistikk 2022
 • Prognoser 2023
 • Nye arbeidsrettslige problemstillinger
 • Utfordringer ved lønnsdannelsen i Norgen
 • Trender i arbeidsmarkedet
 • Sektorvise særmøter

Ytterligere info kommer.

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 1. februar
 • Gi beskjed ved påmelding dersom du har matallergier etc som må hensyntas.
 • Det er ingen deltakeravgift; Naturviterne dekker konferanse, måltider, overnatting og reise.
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Kartlenke

- Heldags
Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel

Fant du det du lette etter?