mar

Tariffkonferansen 2019

(heldags)
Oslo, Thon Hotel Opera
For tillitsvalgte

Tariffkonferansen er Naturviternes høyeste tariffpolitiske organ og finner sted i mars måned hvert år. På Tariffkonferansen gjennomgås og diskuteres lønns-, personal- og tariffpolitikk.

Delegatene på Tariffkonferansen skal være:

Fra statlig tariffområde:

 • Styret i tariffområdet
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende en representant
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant pr 15 medlemmer, maksimalt to representanter

Fra kommunalt tariffområde:

 • Styret i tariffområdet
 • Fylkeskontaktene i kommunesektoren
 • Fylker med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende én representant

Fra privat tariffområde:

 • Styret i tariffområdet
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende en representant
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant pr 15 medlemmer, maksimalt to representanter

Fra sentralorganisasjonen:

 • Hovedstyret

 

Program

Kl 09.30              Registrering åpner
  Ordstyrer
Merete Skaug, generalsekretær, Naturviterne
Kl 10.00 Velkommen
v/ Kim Viggo Weiby, tariffutvalget og hovedstyret, Naturviterne
Kl 10.15 Lønnsstatistikk 2018
v/ Trygve Ulset, politisk utreder, Naturviterne
Kl 10.45 Prognoser for lønnsoppgjørene 2019
v/ Ole Jakob Knudsen, ass. generalsekretær, Naturviterne
Kl 11.30

Ytringsfrihet og faglig integritet; når er det illojalt overfor arbeidsgiver?
v/ Jon Wessel-Aas, advokat med møterett for Høyesterett

Hvor langt går arbeidsgivers styringsrett når det gjelder hva en ansatt kan ytre seg om på egne vegne, om eget fag og egen sektor? Kan politisk ledelse kreve at en ansatt setter sitt navn på dokumenter som gir uttrykk for faglige vurderinger som den ansatte som fagperson ikke kan stå faglig inne for? Generelt sett dreier det seg om hvilken rolle og hvilken rett/hvilket ansvar fagpersoner har for å bidra til en opplyst offentlig samtale.

Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Medlemsfordeler
Danske Bank og Storebrand
Kl 14.30 Sektorvise særmøter
Kl 18.00 Konferanseslutt
Kl 19.00 Festmiddag

 

Foredragsholdere

Merete Skaug
generalsekretær, Naturviterne

 

 

Kim Viggo Weiby
tariffutvalget og hovedstyret, Naturviterne

 

 

Trygve Ulset
politisk utreder, Naturviterne

 

 

Ole Jakob Knudsen
ass. generalsekretær, Naturviterne

 

 

Jon Wessel-Aas
advokat med møterett for Høyesterett

 

 

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 8. februar
 • Alle delegater på Tariffkonferansen er automatisk registrert som deltaker på festmiddag onsdag 13. mars, samt med overnatting til torsdag 14. mars. Middagen vil være felles med Landsmøtets og Studentlandsmøtets representanter.
 • Gi beskjed ved påmelding dersom du har matallergier etc som må hensyntas.
 • Det er ingen deltakeravgift; Naturviterne dekker konferanse, måltider, overnatting og reise.
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Fant du det du lette etter?