Mar

Tariffkonferansen 2018

- (heldags)
Asker, Thon Hotel Vettre
For tillitsvalgte

Tariffkonferansen er Naturviternes høyeste tariffpolitiske organ og finner sted i mars måned hvert år. På Tariffkonferansen gjennomgås og diskuteres lønns-, personal- og tariffpolitikk.

Delegatene på Tariffkonferansen skal være:

Fra statlig tariffområde:
 • Styret i tariffområdet
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende én representant
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter
Fra kommunalt tariffområde:
 • Styret i tariffområdet
 • Fylkeskontaktene i kommunesektoren
 • Fylker med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende én representant
Fra privat tariffområde:
 • Styret i tariffområdet
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende én representant
 • Sentrale forhandlingsutvalg
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter
Fra sentralorganisasjonen:
 • Hovedstyret

Program

Onsdag 14. mars:    

 
Kl 10.00 Registrering åpner
Kl 10.30 Velkommen
Morten Wedege, leder, tariffutvalget, Naturviterne
Kl 10.45 Lønnstatistikk 2017
Trygve Ulset, politisk utreder, Naturviterne
Kl 11.30 Prognoser 2018
Roger Matberg, spesialrådgiver, Naturviterne
Kl 12.00 Reisetid = Arbeidstid?
Iuliana Pedersen, advokat, Naturviterne
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Sektorvise særmøter
Kl 19.00 Festmiddag
   

Torsdag 15. mars:

 
Kl 09.00 Etter- og videreutdanning (EVU)
Joakim Østbye, fagsjef, Econa
Kl 10.00 Pensjon
Ole Jakob Knudsen, ass. generalsekretær, Naturviterne
Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 Naturviterne og synlighet
Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef, Naturviterne
Kl 14.15 Hva innebærer de nye personvernreglene?
Håvard Rye, direktor for IKT og digitale tjenester, Tekna
Kl 14.45 Viktige saker for Naturviterne i 2017 og 2018
Kl 15.30 Vel hjem

Foredragsholdere

Dagfinn Hatløy Dagfinn Hatløy
forbundsleder, Naturviterne

 

 

Morten I. Wedege
tariffutvalgsleder, Naturviterne

 

 

Trygve Ulset
politisk utreder, Naturviterne

 

 

Roger Matberg
spesialrådgiver, Naturviterne

 

 

Iuliana Pedersen
advokat, Naturviterne

 

 

Torbjørn Hundere
kommunikasjonssjef, Naturviterne

 

 

Ole Jakob Knudsen
ass. generalsekretær, Naturviterne

 

 

Joakim Østbye
fagsjef, Econa 

 

 

Håvard Rye
direktør for IKT og digitale tjenester, Tekna
 

 

 

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 23. februar
 • Deltakelse gjelder konferansens begge dager, inkludert festmiddag onsdag kveld og overnatting til torsdag.
 • Gi beskjed ved påmelding dersom du har matallergier etc som må hensyntas.
 • Det er ingen deltakeravgift; Naturviterne dekker, konferanse, måltider, overnatting og reise.
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Fant du det du lette etter?