okt

Opplæring i grønne tariffavtaler

- (heldags)
Thon Hotel Opera, Oslo
For tillitsvalgte

Bli med på banebrytende tariffaglig opplæring. Lær hvordan du som tillitsvalgt kan få til grønt gjennomslag, og hvordan du kan påvirke til løsninger som bidrar til en mer bærekraftig virksomhet.

Hvorfor grønne tariffavtaler?

Lær hvordan du som tillitsvalgt kan jobbe med grønne tariffavtaler for å få grønt gjennomslag!

Naturviterne har som mål å få med så mange av våre tillitsvalgte som mulig, og inviterer alle tillitsvalgte - i alle sektorer - til å delta!

Disse regionale kursene holdes fysisk høst21/vinter22.

Det er ingen deltakeravgift. Naturviterne dekker alt; kurs, opphold, måltider og reise.

Kurs i Oslo:

  • Onsdag 13. og torsdag 14. oktober
  • Thon Hotel Opera, Oslo

Vær raskt ute med din påmelding!

Øvrige kurs holdes slik:

Program

En grønn tariffavtale må bidra til bærekraftig verdiskaping, det betyr at den må lønne seg for både samfunnet, arbeidsgiver, ansatte, naturen og klima. Den skal fungere som et viktig verktøy for grønn omstilling av samfunnet.

Både stat og kommune, samt store deler av privat sektor, har nå avtalefestet å heve virksomhetenes kompetanse på bærekraft og se på hvordan den enkelte virksomhet kan redusere sine utslipp og naturinngrep.

Naturviterne har vært en pådriver for denne viktige endringen i avtaleverket. Derfor handler det nå om hvordan du som tillitsvalgt kan bruke de nye verktøyene for å få til økt gjennomslag på arbeidsplassen.

Arbeidet er viktig og omfattende, og du inviteres til et to-dagers kurs hvor målet er å gi hver enkelt nødvendig opplæring og forståelse for de ulike sidene ved grønne tariffavtaler.

Tema på kurset er:

  • Hva er grønne tariffavtaler, og hvilke muligheter gir dette for medlemmene i din virksomhet?
  • Hvordan kan du bidra til at Naturviterne styrker sin grønne medbestemmelse i virksomhetene? 
  • Hvordan kan du og Naturviterne drive et effektivt påvirkningsarbeid både nasjonalt og lokalt?
  • Hvordan kan du kommunisere bedre og mer effektivt for å få gjennomslag?


Tidsplan:

Onsdag 13. oktober         Torsdag 14. oktober
Kl 10.00:    Kursstart Kl 09.00:    Kursstart
Kl 13.00:    Lunsj Kl 11.30:    Lunsj
Kl 18.00:    Kursslutt Kl 15.00:    Kursslutt
Kl 19.00:    Felles middag                    Vel hjem!

Arbeidsformen er foredrag, diskusjon og gruppearbeid.
 

Foredragsholdere

Jan Glendrange
Glendrange er spesialist på strategi, posisjonering, samfunns- og myndighetskontakt og jobber mye med problemstillinger i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Han har vært med på å løse en rekke av landets største og mest krevende kommunikasjonsutfordringer og kriser samt ledet mange av de største offentlige informasjonskampanjene det siste tiåret.

 

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: 20. september.
  • Det er ingen deltakeravgift. Naturviterne dekker alt; kurs, opphold, måltider og reise.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Fant du det du lette etter?