Landsmøtet 2023

nov
- Heldags
Oslo, Thon Hotel Opera
For tillitsvalgte

Landsmøtet er Naturviternes høyeste myndighet. Ordinært landsmøte sammenkalles av hovedstyret og gjennomføres innen 15. november hvert annet år.

 

Delegater til landsmøtet

Landsmøtet består av følgende representanter med tale-, forslags- og stemmerett:

 • a) Hovedstyrets medlemmer
 • b) Én ordstyrer og én varaordstyrer
 • c) Delegater fra tariffområdene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer
 • d) Delegater fra studentene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer


Delegatene til landsmøtet 2023 er valgt av tariffkonferansen 2021.

Delegatene mottar egen innkalling.

Program

Saksliste:

 • Landsmøteåpning
 • Leders tale
 • Hovedstyrets beretning for 2021 og 2022
 • Regnskap for 2021 og 2022
 • Rammebudsjett for 2024 og 2025
 • Medlemskontingent for 2024 og 2025
 • Samfunnspolitisk plattform
 • Tariffpolitisk plattform
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne saker
 • Retningslinjer for valgkomiteene
 • Valg


Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet.

Saksdokumenter og ytterligere informasjon sendes delegatene senest to uker før landsmøtet.

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Gi beskjed ved påmelding dersom du har matallergier etc som må hensyntas.
 • Det er ingen deltakeravgift; Naturviterne dekker konferanse, måltider, overnatting og reise.
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Kartlenke

- Heldags
Oslo, Thon Hotel Opera

Fant du det du lette etter?