Landsmøtet 2023

Naturviternes tariffkonferanse 2023
nov
- Heldags
Oslo, Thon Hotel Opera
For tillitsvalgte

Landsmøtet er Naturviternes høyeste myndighet. Ordinært landsmøte sammenkalles av hovedstyret og gjennomføres i november hvert annet år.

 

Delegater til landsmøtet

Landsmøtet består av følgende representanter med tale-, forslags- og stemmerett:

 • a) Hovedstyrets medlemmer
 • b) Én ordstyrer og én varaordstyrer
 • c) Delegater fra tariffområdene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer
 • d) Delegater fra studentene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer


Delegatene til landsmøtet 2023 er valgt av tariffkonferansen 2021.

Delegatene mottar egen innkalling.

Program

Saksliste:

 • Landsmøteåpning
 • Leders tale
 • Hovedstyrets beretning for 2021 og 2022
 • Regnskap for 2021 og 2022
 • Rammebudsjett for 2024 og 2025
 • Medlemskontingent for 2024 og 2025
 • Samfunnspolitisk plattform
 • Tariffpolitisk plattform
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne saker
 • Retningslinjer for valgkomiteene
 • Valg


Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet.

Saksdokumenter og ytterligere informasjon sendes delegatene senest to uker før landsmøtet.

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 1. oktober
 • Gi beskjed ved påmelding dersom du har matallergier etc som må hensyntas.
 • Det er ingen deltakeravgift; Naturviterne dekker konferanse, måltider, overnatting og reise.
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Kartlenke

- Heldags
Oslo, Thon Hotel Opera

Fant du det du lette etter?