mar

Landsmøtet 2021

(heldags)
Digitalt
For tillitsvalgte

Landsmøtet er Naturviternes høyeste myndighet. Ordinært landsmøte sammenkalles av hovedstyret og gjennomføres innen 15. mars hvert annet år.

 • Dato: Torsdag 11. mars
 • Tid: Kl 08.30-18.00
 • Sted: Zoom

 

Delegater til landsmøtet:

Landsmøtet består av følgende representanter med tale-, forslags- og stemmerett:

 • a) Hovedstyrets medlemmer
 • b) Én ordstyrer og én varaordstyrer
 • c) Delegater fra tariffområdene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer
 • d) Delegater fra studentene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer


Delegatene til landsmøtet 2021 er valgt av tariffkonferansen 2019.

Delegatene mottar egen innkalling.

Program

Saksliste:

 • Landsmøteåpning
 • Leders tale
 • Hovedstyrets beretning for 2019 og 2020
 • Regnskap for 2019 og 2020
 • Rammebudsjett for 2022 og 2023
 • Medlemskontingent for 2022 og 2023
 • Samfunnspolitisk plattform
 • Tariffpolitisk plattform
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne saker
 • Retningslinjer for valgkomiteene
 • Valg


Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet.

Saksdokumenter og ytterligere informasjon sendes delegatene senest to uker før landsmøtet.

Påmelding

 • Påmelding er avsluttet.
 • Send epost dersom du har spørsmål vedrørende deltakelse.

Fant du det du lette etter?