mar

Landsmøtet 2019

(heldags)
Oslo, Thon Hotel Opera
For tillitsvalgte

Landsmøtet er Naturviternes høyeste myndighet. Ordinært landsmøte sammenkalles av hovedstyret og gjennomføres innen 15. mars hvert annet år.

Delegater til landsmøtet:

Landsmøtet består av følgende representanter med tale-, forslags- og stemmerett:

 • a) Hovedstyrets medlemmer
 • b) Én ordstyrer og én varaordstyrer
 • c) Delegater fra tariffområdene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer
 • d) Delegater fra studentene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer


Delegatene til Landsmøtet 2019 er valgt av Tariffkonferansen 2017.

Delegatene mottar egen innkalling.

Program

Saksliste:

 • Landsmøteåpning
 • Leders tale
 • Hovedstyrets beretning for 2017 og 2018
 • Regnskap for 2017 og 2018
 • Rammebudsjett for 2020 og 2021
 • Medlemskontingent for 2020 og 2021
 • Samfunnspolitisk plattform
 • Tariffpolitisk plattform
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne saker
 • Retningslinjer for valgkomiteene
 • Valg


Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet.

Saksdokumenter og ytterligere informasjon sendes delegatene senest to uker før Landsmøtet.

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 8. februar
 • Alle delegater på Landsmøtet er automatisk registrert som deltaker på festmiddag på Thon Hotel Opera onsdag 13. mars, samt med overnatting til torsdag 14. mars. Middagen vil være felles med Tariffkonferansens og Studentlandsmøtets representanter.
 • Gi beskjed ved påmelding dersom du har matallergier etc som må hensyntas.
 • Det er ingen deltakeravgift; Naturviterne dekker konferanse, måltider, overnatting og reise.
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Fant du det du lette etter?