Apr

Jus i arbeidslivet

- (heldags)
Gardermoen, Scandic Oslo Airport
For tillitsvalgte

Få oversikt over de viktigste reglene som gjelder ved ansettelse, under arbeidsforholdet, omstilling og ved opphør av arbeidsforholdet.

Jus i arbeidslivet angår alle i arbeidshverdagen. Meld deg på dette kurset og bli mer bevisst dine rettigheter og plikter ved ansettelse, under ansettelsen og ved avslutning av arbeidsforholdet. I løpet av kurset tar vi opp praktiske eksempler inspirert av jobbhverdagen til våre medlemmer.

Målgruppe:

Innhold:

  • Forholdet rundt ansettelsen
  • Rettigheter og plikter under ansettelsesforholdet
  • Endring og omstilling
  • Endring og opphør av arbeidsforholdet

Arbeidsform:

  • Det legges opp til læring gjennom en blanding av teori, gruppearbeid og praktiske oppgaver.

Program

Torsdag 5. april:  
Kl 11.30 Velkommen
Presentasjon av deltakerne
Kl 12.00 Innledning: Bakgrunn, historikk, rettskilder
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Noen utgangspunkter: Arbeidsmiljøloven, arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet
Kl 14.45 Pause
Kl 15.00 Forholdene rundt ansettelsen: Tilsetting, arbeidsavtalen og midlertidig ansettelse
Kl 16.00 Pause
Kl 16.30 Rettigheter og plikter under ansettelsesforholdet: Arbeidstid, permisjoner, ferie, arbeidsmiljø/HMS, oppfølging av sykmeldte
Kl 19.30 Middag
Fredag 6. april:  
Kl 09.00 Individuell arbeidsrett - endring og opphør av arbeidsforholdet: Arbeidsgivers styringsrett, oppsigelse/avskjed pga arbeidstakers forhold
Kl 10.30 Pause
Kl 11.00 Individuell arbeidsrett - endring og opphør av arbeidsforholdet: Egen oppsigelse, oppsigelse pga virksomhetens forhold, permittering
Kl 13.00 Lunsj
Vel hjem

Foredragsholdere

Ingvild Irgens-Jensen

Advokatfullmektig i Naturviterne

 

Iuliana Pedersen

Advokat i Naturviterne

 

 

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: 20. mars
  • Det er ingen deltakeravgift. Naturviterne dekker kurs, måltider, opphold og reise.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret.

Fant du det du lette etter?