nov

Digitalt kurs i påvirkning for tillitsvalgte

(heldags)
Zoom
For tillitsvalgte

Hvordan sikrer naturvitere seg økt påvirkningskraft og gjennomslag?

Alle snakker nå om klima og miljø. Hvordan kan vi naturvitere bruke dette til å styrke vår posisjon – både på arbeidsplassene og i samfunnet?

Dette dagskurset gir det oppskriften, og er svært nyttig for deg som tillitsvalgt. 

  • Torsdag 11. november
  • Kl 09.00-16.00
  • Digitalt på Zoom

 

Program

Kl 09.00                          Grønt takstskifte – mål og innhold i satsingen 
Naturviterne presenterer tankene bak og innholdet i satsingen #Grønttaktskifte. Hva er det Naturviterne jobber for, og hvorfor er dette viktig? Hvordan kan #Grønttaktskifte også være et nyttig verktøy for deg som tillitsvalgt i ditt lokale arbeid?
v/ forbundsleder Morten Wedege
Kl 10.00 Grønne tariffavtaler og grønn medbestemmelse
Hvordan kan Naturviterne bruke hovedtariffavtalen og hovedavtalen til å sikre økt gjennomslag og økt verdsetting av naturviterkompetanse? Hva kan du spille på lokalt på din arbeidsplass?
v/ Jan Glendrange, partner i konsulentselskapet ZYNK
 
Kl 10.30 Grønne tariffavtaler og grønn medbestemmelse – diskusjon i plenum
Hvordan kan vi som tillitsvalgte bruke grønne tariffavtaler og grønn medbestemmelse til å øke etterspørselen og verdsettingen av naturviterkompetanse ute på arbeidsplassene?
Kl 11.00 Effektivt påvirkningsarbeid – foredrag
Hvordan kan Naturviterne sikre seg økt gjennomslag i virksomhetene gjennom effektivt påvirkningsarbeid? Hvordan skal du tenke og hva skal du gjøre for å vinne frem?
v/ Jan Glendrange
Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 Effektivt påvirkningsarbeid – gruppediskusjoner 
Deltakerne settes i grupper og velger selv den oppgaven/problemstillingen de ønsker å løse. Gruppen skal diskutere hvordan de kan drive effektivt påvirkningsarbeid for å få gjennomslag for problemstillingen i oppgaven.
Kl 14.00 Effektivt påvirkningsarbeid – plenum
Gruppene presenterer kort sine gruppeoppgaver. Deretter diskuterer deltakerne i plenum hvilke erfaringer man har med å drive lokalt påvirkningsarbeid.
Kl 15.00 Økt gjennomslag for Naturviterne – plenumsdiskusjon
Hvordan bruke kommunikasjon og påvirkningsarbeid for å sikre økt verdsetting av naturviterkompetanse og økt gjennomslag for Naturviterne? Hva har vi lært i dag, både av foredragene og hverandre? Hvordan ser dere på mulighetene som ligger i grønne tariffavtaler og i grønn medbestemmelse?
Kl 16.00 Takk for i dag!

 

Foredragsholdere

Jan Glendrange
Glendrange er spesialist på strategi, posisjonering, samfunns- og myndighetskontakt og jobber mye med problemstillinger i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Han har vært med på å løse en rekke av landets største og mest krevende kommunikasjonsutfordringer og kriser samt ledet mange av de største offentlige informasjonskampanjene det siste tiåret.

 

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: 1. november.

Fant du det du lette etter?