feb

Akademikernes skolekonferanse

- (heldags)
Oslo, Scandic St Olavs plass
For tillitsvalgte

Akademikerne inviterer til konferanse for tillitsvalgte i skolesektoren: "Kompetanse i skolen"

Naturviterne, Norsk Lektorlag, Tekna og NITO arrangerer konferansen i fellesskap og inviterer tillitsvalgte i skolesektoren:

  • Onsdag 6. februar og torsdag 7. februar
  • Scandic St. Olavs Plass, Oslo
Årets tema: "Kompetanse i skolen".
 
Konferansens første dag starter kl 09.30, og er felles for alle foreningene i Akademikerne.
Andre konferansedag er forbehold egne foreningsvise møter, og avsluttes kl 14.00.
 
Konferansen gir rett til permisjon / fri med lønn, jf hovedavtalens del B § 3-6.

Program

Onsdag 6. februar:  
09.30 Registrering
10.00 Velkommen
v/ Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag
10.15 Akademikernes politikk og idégrunnlag
v/ Kari Sollien, leder i Akademikerne
11.00 Før årets hovedoppgjør
v/ Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne-Kommune
12.00 TBA
13.00 Lunsj
14.00 Behov for kompetanse i skolen
v/ Erling Barlindhaug, KS
15.00 Hva vet vi om regionale kompetansebehov?
v/ Lars Nerdrum, sekretariatsleder i kompetansebehovsutvalget
16.00 Hvorfor læreren er viktig for elevene: Om lærernes kompetanse og elevenes prestasjoner og motivasjon - funn fra TIMSS og andre undersøkelser
v/ Hege Kaarstein og Trude Nilsen, forskere ved ILS
16.45 Oppsummering
19.00 Middag
Torsdag 7. februar:           
09.00 - 14.00

Egen samling for Naturviterne:

  • Program kommer
Kl 11.30

Lunsj

Vel hjem!

Påmelding

  • Naturviterne dekker konferanse, måltider og opphold. Reiseutgifter dekkes for billigste reisemåte. Eventuelle ekstra overnattingsdøgn grunnet lang reisevei må forhåndsgodkjennes av egen forening. Last ned reiseregning her.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Det er et begrenset antall plasser, og det ta forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte. (Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret.)
  • Påmeldingsfrist: 25. januar
  • Meld deg på her

Fant du det du lette etter?