Skolekonferansen 2018
Feb

Akademikernes skolekonferanse

- -
Oslo, Scandic St Olavs plass
For tillitsvalgte

Akademikerne inviterer til konferanse for tillitsvalgte i skolesektoren:

  • Tirsdag 6. februar og onsdag 7. februar
  • Scandic St. Olavs Plass, Oslo
 
Årets tema er lokal lønnsdannelse.
 
Konferansens første dag starter kl 09.30, og er felles for alle foreningene i Akademikerne.
Andre konferansedag er forbehold egne foreningsvise møter, og avsluttes kl 14.00.
 
Konferansen gir rett til permisjon / fri med lønn, jf hovedavtalens del B § 3-6.

Program

Tirsdag 6. februar:  
09.30 Registrering
10.00 Velkommen
10.15 Akademikernes politikk og idégrunnlag
10.45 Den politiske situasjonen
11.45 Strategi for full lokal lønnsdannelse for Akademikernes medlemmer i kommunesektoren
12.30 Før årets hovedoppgjør
13.00 Lunsj
14.00 Erfaringer med lokale lønnsforhandlinger
15.00 Lokal lønnsdannelse i Sverige
16.15 Lokal lønnsdannelse i staten - hvordan gikk det til?
17.15 TBA
19.30 Middag
Onsdag 7. februar:  
09.00 - 14.00

Konferanse
For Naturviterne

(Detaljert program er under planlegging og publiseres så snart det er klart.)

Påmelding

  • Naturviterne dekker konferanse, måltider og opphold. Reiseutgifter dekkes for billigste reisemåte. Eventuelle ekstra overnattingsdøgn grunnet lang reisevei må forhåndsgodkjennes av egen forening. 
  • Husk å gi beskjed dersom du har spesielle behov som må hensyntas (matallergier etc).
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret.
  • Påmeldingsfrist: 19. januar

Fant du det du lette etter?