Feb

Akademikernes skolekonferanse

- (heldags)
Oslo, Scandic St Olavs plass
For tillitsvalgte

Akademikerne inviterer til konferanse for tillitsvalgte i skolesektoren:

 • Tirsdag 6. februar og onsdag 7. februar
 • Scandic St. Olavs Plass, Oslo
 
Årets tema er lokal lønnsdannelse.
 
Konferansens første dag starter kl 09.30, og er felles for alle foreningene i Akademikerne.
Andre konferansedag er forbehold egne foreningsvise møter, og avsluttes kl 14.00.
 
Konferansen gir rett til permisjon / fri med lønn, jf hovedavtalens del B § 3-6.

Program

Tirsdag 6. februar:  
09.30 Registrering
10.00 Velkommen
v/ Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag
10.15 Akademikernes politikk og idégrunnlag
v/ Kari Sollien, leder i Akademikerne
10.45 Strategi for full lokal lønnsdannelse for Akademikernes medlemmer i kommunesektoren
v/ Tonje Leborg, forhandlingsansvarlig i Norsk Lektorlag
11.45 At ge lön for mödan - chefer om individuell lönesättning
v/ Karin Karlström, utredare, chef- och ledarskapsfrågor och samordnare, jämställdhetsfrågor, Saco
13.00 Lunsj
14.00 Den politiske situasjonen
v/ Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister
15.00 Før årets hovedoppgjør
v/ Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne-Kommune
16.00 Erfaringer med lokale lønnsforhandlinger
v/ Henning Wold, fellestillitsvalgt i Vestfold fylkeskommune
16.45 Oppsummering
19.00 Middag
Onsdag 7. februar:  
09.00 - 14.00
Egen samling for Naturviterne:
 
 • Ny arbeidstidsavtale – diskusjon om utfordringer og erfaringer
  v/ Ole Jakob Knudsen, ass. generalsekretær, Naturviterne
 • Praktisering av fri med lønn for å ta relevant etterutdanning
  v/ Jarl Devik, fylkeskontakt for Naturviternes medlemmer i Sogn og Fjordane
 • Lønnsutvikling for ansatte i undervisningssektoren 
  v/ Ole Jakob Knudsen, ass. generalsekretær, Naturviterne
 • Hvordan øke antall medlemmer i undervisningssektoren?
  v/ Ole Jakob Knudsen, ass. generalsekretær, Naturviterne
Kl 11.30

Lunsj

Vel hjem!

Påmelding

 • Naturviterne dekker konferanse, måltider og opphold. Reiseutgifter dekkes for billigste reisemåte. Eventuelle ekstra overnattingsdøgn grunnet lang reisevei må forhåndsgodkjennes av egen forening. 
 • Husk å gi beskjed dersom du har spesielle behov som må hensyntas (matallergier etc).
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret.
 • Påmeldingsfrist: 24. januar

Fant du det du lette etter?