feb

Studentlandsmøte 2022

(heldags)
Oslo
For studenter

Studentstyret innkaller til studentlandsmøte 2022.

Er du litt interessert i politikk? Da bør du komme på studentlandsmøte og vurdere å stille til valg!

Hvert studiested velger delegater til studentlandsmøtet basert på antall medlemmer ved sitt studiested. 

Studentlandsmøte ledes av studentstyret og i løpet av studentlandsmøtet skal vi:

 • Høre årsberetning fra studentstyret
 • Diskutere politikk
 • Lage handlingsplan
 • Ta opp innkomne saker
 • Gjennomføre valg

Delegater, studentstyret og studentkontakter har møte- og talerett, men det er kun delegater og studentstyret som har stemmerett.

Det skal velges leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Lederen sitter også i hovedstyret og dette er et betalt verv. Hovedoppgaven til studentstyret er å være studentmedlemmenes politiske talerør. Dette innebærer at man skal ivareta studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser og fremme disse. Studentstyret skriver bl.a. flere innlegg som publiseres i løpet av sin periode.

Dette er hjertesakene til studentstyret.

Ønsker du å stille til valg, har spørsmål eller en sak til studentlandsmøte? Send e-post til studentstyret@naturviterne.no.

Påmelding

Påmeldingsfrist 01.02.2022

Fordeling av delegater:

 • NMBU - 6 delegater 
 • NTNU - 3 delegater
 • UiB - 3 delegater 
 • UiO - 3 delegater 
 • USN - 2 delegater
 • UiT - 2 delegater 

Fant du det du lette etter?