Nov

Bienes rolle som pollinatorer

-
Ås, NMBU
For studenter

Pollinatorer er kroneksempelet på en økosystemtjeneste. Hele 35 % av maten vi spiser er et resultat av insektpollinering. Kroneverdien av jobben pollinerende insekter gjør i landbruket er beregnet til omtrent 1200 milliarder kroner årlig. Av de 270 000 beskrevne plantearter er 90 % avhengige av pollinering for å produsere frukt og frø. Dette er en økosystemtjeneste vi er helt avhengige av.

De pollinerende insektene er imidlertid truet av flere grunner. Intensiteten i landbruket øker, og antall blomsterenger reduseres til fordel for store sammenhengende jordbruksflater. Plantevernmidler er regnet som en stor trussel for pollinatorer. I tillegg kan vi nevne invaderende fremmede arter og klimaendringer. 

Hva gjør vi og hva kan vi gjøre for å ivareta pollinatorene?

Foredragsholdere

Mari Steinert, stipendiat, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU.

Påmelding

  • Ingen påmelding
  • Åpent for alle

Fant du det du lette etter?