Studentlandsmøte og ambassadørsamling 2024

Studentlandsmøte
feb
Oslo, Park Inn
For studenter

Studentlandsmøtet er Naturviterne Students høyeste myndighet, og sammenkalles av studentstyret.

Er du litt interessert i politikk? Da bør du komme på ambassadørsamling og studentlandsmøte, og vurdere å stille til valg!

Studentlandsmøtet ledes av studentstyret og i løpet av møtet skal vi:

 • Høre årsberetning fra studentstyret
 • Diskutere politikk
 • Ta opp innkomne saker
 • Gjennomføre valg

Hvert studiested velger delegater til studentlandsmøtet etter følgende fordeling:

 • To representanter for inntil 100 medlemmer, én representant for hver neste påbegynte 100 medlemmer.
 • Tildelingen av delegater er basert på registrerte studentmedlemmer per 1. januar inneværende år, og man må være registrert studentmedlem for å kunne stille som delegat eller til valg.
 • Det er studentkontakter som avgjør hvem som kan stille som delegat. Der det ikke er studentkontakt avgjøres dette av sekretariatet. 

Delegater, studentstyret og studentkontakter har møte- og talerett, men det er kun delegater og studentstyret som har stemmerett.

Saker som skal behandles på landsmøtet må være sendt til studentstyret tre uker før studentlandsmøtet.

Saksdokumenter og ytterligere informasjon sendes til delegatene senest to uker før studentlandsmøtet.

Program

Kl 10.00-15.00: Ambassadørsamling

 • Program kommer

Kl 15.00-17.00: Studentlandsmøte

 • Åpning
 • Leders tale
 • Årsberetning
 • Handlingsplan
 • Innkomne saker
 • Valg

Påmelding

Påmelding til Isabel Hartung innen 22. januar.

Antall delegater pr studiested kommer ved telletidspunkt (01.01.24).

Kartlenke

Oslo, Park Inn

Fant du det du lette etter?