FebJun

SEVU-kurs m/rabatt: Kurs i prosjektledelse (15 stp.)

- (heldags)
Oslo, Bjørvika Konferansesenter
For medlemmer

Prosjekter som arbeidsform blir brukt stadig oftere, og dyktige prosjektledere som kombinerer faglig dybde med godt lederskap er etterspurt arbeidskraft. Dette er et samlingsbasert kurs.

Dette er et kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der Naturviternes medlemmer tilbys 10 % rabatt. 

Kravene til endring og til målrettet arbeid er store, enten vi arbeider i næringsliv, forvaltning eller forskning. Prosjektarbeidsformen er en hensiktsmessig måte å arbeide på når vi står overfor nye og ukjente oppgaver som er underlagt strenge krav til måloppnåelse, ressursforbruk og tidsfrister. 

Kurset gis av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi, gjennom kursholderne Arnstein Moe og Asmamaw Tadege Shiferaw.

Kursets formål er …

  • … å gi deg teoretisk kunnskap og evne til å bruke verktøy og metoder for forstudie, planlegging, gjennomføring, avslutning og gevinstrealisering,

  • … å gi opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og -ledelse,

  • … å gjøre deg i stand til å gjennomføre interessentanalyser, usikkerhetsvurderinger, nytte- og kostnadsvurderinger, kvalitetsvurderinger og ressurs-/tidsestimeringer og

  • … å gjøre deg i stand til å etablere, utvikle og lede tverrfaglige grupper til å bli velfungerende team.

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt veiledning på arbeid med eget prosjekt. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring eget prosjekt. 

Undervisningsopplegg

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. 

Tidspunkt for samlinger og eksamen

  • Samling 1: 12.-14. februar 2019, første innlevering 28. februar
  • Samling 2: 19.-21. mars 2019, andre innlevering 25. april
  • Samling 3: 7.-9. mai 2019
  • Innlevering av hjemmeeksamen 11. juni

Kursavgift

  • Kr 25 300, medregnet rabatt for medlemmer av Naturviterne på kr 2 000. 

Les mer om kurset på NMBUs nettsider.

Opplæringen i kurset er basert på IPMA Individual Competence Baseline 4th Version (ICB4) og ISO 21500:2012, Veiledning i prosjektledelse. Kurset er verifisert og registrert hos Norsk Forening for Prosjektledelse.

Påmelding

Meld deg på via NMBUs nettsider innen 14. januar 2019. Oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding for å få rabatten. 

Fant du det du lette etter?