nov

Praktisk endringsledelse

- (heldags)
Clarion Hotel, Oslo
For medlemmer

Etter over ett år på hjemmekontor går mange nå inn i en ny endringsperiode hvor man skal finne den beste arbeidsformen fremover. Hvordan skal ledere håndtere denne endringsprosessen og hvordan få med seg medarbeiderne?

  • Onsdag 24. og torsdag 25. november
  • Clarion Hotel Oslo

Gjennom et webinar (8. september) og en fysisk samling (24.-25. november) vil du få økt kompetanse om endringsledelse, og hvordan du kan videreutvikle deg som leder.

Du vil også få muligheten til å ta med et praktisk endringscase du står i, eller skal inn i, og benytte det i trening på endringsledelse gjennom å benytte en interaktiv læringsprosess, ActeeChange, en simulator som baseres på forskning og praktiske forslag.

Læring fra simuleringen hentes ut og bearbeides opp imot faktiske endringsprosesser lederne står overfor i sitt daglige arbeid, og som leder er ansvarlig for å gjennomføre i eget ansvarsområde. Det legges til rette for en prosess som gir anledning til å arbeide strukturert og målrettet med hvorfor den forestående endringen er nødvendig, og hvordan prosessen kan gjennomføres.

Program

Detaljer kommer.

Foredragsholdere

Kari Jørstad Kari Jørstad har hovedfag organisasjonspsykologi fra NTNU, har Psykologforeningens toårige fordypningsprogram i organisasjonspsykologi og er Adler Trained Coach. De siste årene har Kari jobbet som ekstern konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling. Kari har god erfaring med digital fasilitering, og er opptatt av at læringsutbyttet skal bli godt med bruk av ulike verktøy for å skape variasjon og engasjement hos deltakerne.

Johan Lindgård er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med tilleggsutdanning som psykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI. Han har 20 års erfaring i ulike roller innen områdene leder-, team og organisasjonsutvikling, coaching, veiledning og prosessledelse, både på individ og gruppe-/teamnivå. 

Påmelding

Ledernettverksamlingen er åpen for medlemmer som er ledere med personalansvar.

Deltakeravgiften er kr 4500, og inkluderer kursavgift, kursmateriell, måltider og opphold.
Reise dekkes av den enkelte deltaker.

Deltakeravgift faktureres kursdeltaker direkte. Dersom kursdeltaker får dekket avgiften av arbeidsgiver må kursdeltaker selv betale faktura til oss, og deretter sørge for refusjon av arbeidsgiver.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, er det ingen refusjon av deltakeravgiften (med unntak av sykmelding fra lege). 

Påmeldingsfrist: 9. november

Fant du det du lette etter?