Ny offentlig tjenestepensjon
Des

Opplæring i ny offentlig tjenestepensjon

-
Hell
For medlemmer

Det er gjort store endringer i den offentlige tjenestepensjonen. Lurer du på hva det har å si for deg, eller ønsker du å planlegge slik at du kommer godt ut? Her får du en innføring.

For ansatte i statlig og kommunal sektor

Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær i Naturviterne, og Roger Matberg, spesialrådgiver i Naturviterne, holder et opplæringsseminar om pensjon.

Hvis du ikke aner hva du får i pensjon eller hvilken pensjonsordning du har, er du i godt selskap. Du kan imidlertid få mye igjen for å sette deg inn i pensjonsordningen din. Jo yngre du er, jo mer får du ut av å sette deg inn i pensjonsordningen. 

På dette møtet får du blant annet en innføring i folketrygden og hva som er nytt i den nye offentlige tjenestepensjonen og den nye AFP-ordningen. 

  • Dato: 4. desember 2018
  • Tid: 14.00 – 17:00
  • Sted: Scandic Hell

Etter pensjonsopplæringen, og før middagen, vil Naturviterne i kommunal sektor, Trøndelag, holde sitt årsmøte. 

Program

Kl. 14:00 - 16:30

Offentlig tjenestepensjon

  • Alderspensjon
  • Privat avtalefestet pensjon (AFP)
  • Uførepensjon
  • Etterlattepensjon
Kl. 16:30 - 17:00

Årsmøte Naturviterne, kommunal sektor i Trøndelag

Kl. 17:00 - 18:00 Middag

Foredragsholdere

Ole Jakob Knudsen er assisterende generalsekretær og ansvarlig for kommunal sektor i Naturviterne. Han er Naturviternes spydspiss på pensjonsfronten, og har jobbet i Akademikernes ressursgruppe for arbeidet med offentlig tjenestepensjon. 

Roger Matberg er spesialrådgiver og ansvarlig for statlig sektor i Naturviterne der han jobber med tillitsvalgtopplæring, forhandlinger og medlemsrådgivning. Han sitter også som nestleder i Akademikernes forhandlingsutvalg.

 

Påmelding

Påmelding innen tirsdag 27. november til Rune Hedegart.

Gi beskjed dersom du IKKE skal være med på middagen. 

Fant du det du lette etter?