Naturviterne har kurs i omstilling
Nov

Omstillinger i arbeidslivet

- (heldags)
Gardermoen, Scandic Oslo Airport
For medlemmer

Omstilling er utfordrende. Bli kjent med dine rettigheter, få ny kunnskap og lær fra andres erfaringer. Vær forberedt den dagen omstilling kommer til din virksomhet.

Målet med kurset er at du skal bli bedre kjent med dine rettigheter i omstillingsprosesser, og dra læring fra andres erfaringer i slike prosesser. Omstillinger blir stadig vanligere i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Det er en klar fordel å være godt forberedt på å møte større omstillinger eller små endringer i arbeidshverdagen.

Målgruppe:

  • Vi anbefaler særlig tillitsvalgte å melde seg på dette kurset, da de har en særlig aktiv rolle i omstillingsprosesser.
  • Åpent for alle yrkesaktive medlemmer og tillitsvalgte i Naturviterne. Ved stor pågang vil tillitsvalgte bli prioritert.

Innhold:

  • Rammene for omstilling; lov og avtaleverk
  • Organisering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, permittering
  • Hva er tillitsvalgtes rolle i en omstillingsprosess?
  • Hvordan ivareta dine rettigheter som arbeidstaker i en omstillingsprosess?
  • Utvalgte tillitsvalgte forteller om sine erfaringer fra omstilling i praksis

Arbeidsform:

Kursopplegget er en kombinasjon av forelesning og praktiske oppgaver

Foredragsholdere

Iuliana Pedersen
Advokat i Naturviterne

 

Ingvild Irgens-Jensen
Advokatfullmektig i Naturviterne

 

 

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: 15. oktober.
  • Det er ingen deltakeravgift. Naturviterne dekker kurs, måltider, opphold og reise.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret.

 

Send e-post til taa@naturviterne.no for å stå på venteliste.

Fant du det du lette etter?