Introduksjonskurs i geografiske informasjonssystemer, GIS
feb

Nettbasert kurs: Geografiske informasjonssystemer (GIS)

- (heldags)
Teams
For medlemmer

Å stedfeste informasjon gjør samfunnet i stand til å ta informerte valg, og kan bidra til at inngrep i mindre grad går på bekostning av utvalgte naturtyper eller viktige habitater. 

Dette kurset er et to dagers introduksjonskurs til GIS, som gjør deg i stand til å behandle og presentere stedfestet informasjon, samt utføre romlige analyser. 

 • 3. og 4. februar
 • Nettbasert (Teams)

Geografiske informasjonssystemer (GIS) brukes i stor stil innen en rekke naturvitenskapelige jobber i Norge. Inngrep, kulturminner, naturtyper, arter og leveområder stedfestes med geografiske koordinater og egenskaper fra kommuner og fylkeskommuner, fra næringslivet og konsulentselskaper og fra helt vanlige biologer, ornitologer og entomologer med eller uten «hobby-» foran. 

Programvaren i kurset er ArcGIS fra Esri, som er det desidert mest brukte verktøyet i forvaltningen i Norge. Prinsippene er de samme for flere GIS-verktøy, så dersom arbeidsplassen din eksempelvis bruker åpen kildekode-programvaren QGIS kan du likevel få god nytte av kurset.

Kurset leveres i samarbeid med Geodata, og er spesialtilpasset Naturviternes medlemmer med fokus på våre medlemmers fagområder. 

Målgruppe

 • Alle som kan ha nytte av GIS i arealplanlegging, skogbruk eller verneformål.

Deltakeravgift

 • Deltakeravgift kr 6900, som inkluderer kursavgift og -materiell.

Hva trenger du?

 • PC eller Mac med Office365/Microsoft-konto.
 • Ytterligere tekniske detaljer tilsendes deltakerne i forkant av kurset.

Program

Onsdag 3. februar:     
Kl 09.00-16.00

Agenda for dagen:

 • Hva er GIS? 
  • Konsepter, terminologi
  • Datatyper, vektor vs raster, webtjenester
  • Romlig tilhørighet og koordinatsystemer
  • Muligheter i GIS
 • Datakilder
  • Hvor finner jeg dataene jeg trenger?
  • Hvordan legge de inn i ArcGIS?
 • Opprette geografiske data fra andre datakilder
  • Importere data fra tabeller o.l. 
  • Legge til, slette og endre geografiske data
 • Visualisere kartdata
  • Symbolisering og påskrift
Torsdag 4. februar:
Kl 09.00-16.00

Agenda for dagen:

 • Romlige analyser
  • Hvordan bruke geografi til å finne svar
 • Deling av GIS-data på web
  • Hvordan gjøre arbeidet tilgjengelig for andre
 • Presentasjon av resultat på web
  • Enkle webappikasjoner
  • GIS som presentasjonsmetode ved hjelp av Story Maps (eksempler)
 • Veien videre
  • Andre læringsmuligheter

Med forbehold om endringer.

Påmelding

 • Påmeldingsfrist: 20. januar.
 • Du mottar innkalling til Teams etter bekreftet påmelding, og nærmere kursdato.
 • Deltakeravgift kr 6900, som inkluderer kursavgift og -materiell. Deltakeravgift faktureres kursdeltaker direkte. (Dersom kursdeltaker får dekket avgiften av arbeidsgiver må kursdeltaker selv betale faktura til oss, og deretter sørge for refusjon av arbeidsgiver.)
 • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, er det ingen refusjon av deltakeravgiften (med unntak av sykmelding fra lege). 

Fant du det du lette etter?