nov

Naturviterforum og Naturviterprisen 2021

For medlemmer

"Naturen og bærekraftig verdiskaping" er tema på Naturviternes årlige fagseminar. I år skal også Naturviterprisen deles ut for første gang.

Naturen og bærekraftig verdiskaping

  • Torsdag 4. november
  • Kl 09.00 - 15.00
  • Oslo Kongressenter (Folkes Hus) 
  • Arrangementet strømmes også direkte på vår nettside

Naturviterprisen 2021

I år deles Naturviterprisen ut for aller første gang.
Formålet med Naturviterprisen er å fremme naturvitere og deres kompetanse.

 

Naturviterforum:
Naturen og bærekraftig verdiskaping

Å ta vare på naturen er selve forutsetningen for å kunne skape verdier av den. Derfor må vi de neste årene ta store grep for å skape miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling.

Vi har invitert fremragende forskere og fagpersoner som representerer miljøforvaltning, havbruk, skogbruk, jordbruk, energi, folkehelse, friluftsliv og naturbasert reiseliv. De skal få belyse miljøstatus og muligheter for verdiskaping og hva som gir oss bærekraft i praksis. Det blir anledning for ny kunnskap, refleksjon og debatt.

Om Naturviterforum

  • Naturviterforum er Naturviternes årlige fagseminar der vi belyser tema som skal være faglig relevant og til inspirasjon for våre medlemmer.
  • I år arrangerer vi fysisk på Oslo Kongressenter (40 plasser), og er gratis for Naturviternes medlemmer.
  • Seminaret vil også strømmes i sin helhet til alle som ønsker å delta digitalt.

Program

Naturens tilstand - hva står på spill
Hvordan er status for norsk natur. Hvordan måler vi opp mot nasjonale mål?
Kristin Thorsrud Teien, forskningssjef, NINA
Landbruket og bærekraft
Landbrukets bidrag er vesentlig i bærekraftig verdiskaping. Men hva med arealbruk, matjordas kvaliteter; klarer vi å opprettholde drifta, norsk matproduksjon i verden og er produksjonen bærekraftig?
Klaus Mittenzwei, forsker og landbruksøkonom, Ruralis - Institutt for rural og regionforskning 
Fiskeoppdrett og risiko
Hva er status innen havbruk og fiskeoppdrett? Hvilke risikoanalyser ligger til grunn for bærekraftig verdiskaping som skal skje i en av de største næringene her i landet.
Ellen Sofie Grefsrud, forsker, Havforskningsinstituttet
Skogen og grønn verdiskaping
Skogen er en av våre viktige fornybare naturressurser. Jordas klima og natur trenger også skogen fordi den tar opp CO2 og er sted for biologisk mangfold. Så hvordan få med arter og økologi - skogsdrift og økonomi?
Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet, Norsk Skogeierforbund
Om bærekraftig kosthold: Hva er sunt for kloden og hva er sunt for deg?
Svært mange naturvitere jobber for bærekraftig matproduksjon til havs og til lands. Hva er det så folk ønsker å spise, og hva bør de spise for å kunne leve bærekraftig? 
Helle Margrethe Meltzer, forskningssjef og ernæringsfysiolog, Folkehelseinstituttet
Verdien av et bærekraftig naturbasert reiseliv
Reiselivet har vært i sterk vekst i Norge. Med koronapandemien kom pålegg om stengte grenser og sosial distansering, som ga nye utfordringer og nye muligheter. Hvordan vil det naturbaserte reiselivet i Norge utvikle seg videre som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk?
Dag Terje Solvang, generalsekretær, Den Norske Turistforening
Energisituasjonen i Norge. Hvordan kommer vi fra fossilt til fornybart?
Vårt behov for energi er uendelig. Hvordan skal vi ta ut all den bærekraftige energien vi har behov for? Vi spør og får svar fra en av dem som jobber mest med politikere og næringsliv for å løse klimakrisen.
Jon Evang, ZERO, fagansvarlig energi, Miljøstiftelsen ZERO

Påmelding

  • Påmeldingsfrist 29. oktober.
  • NB: Påmelding gjelder fysisk deltakelse på Oslo Kongressenter.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, faktureres avbestillingsgebyr kr 495. 

Fant du det du lette etter?