Konflikthåndtering
Nov

Lunsjforedrag om konflikthåndtering og pensjon

-
Trondheim
For medlemmer

På dette møtet lærer du både om hvordan du forebygger og håndterer konflikter, og hvordan du planlegger og forbereder pensjonen din.

For ansatte i statlig og kommunal sektor

Hvordan forebygge og håndtere konflikter i arbeidslivet?

Konflikter starter vanligvis som en uenighet om saker, og utvikler seg til persons- og emosjonsorienterte konflikter. Stine Dahlen-Kvalvaag, prosessveileder og coach, skal gå nærmere inn på hvordan hver enkelt av oss kan forebygge konflikter ved å endre adferd. 

Du lærer mer om hvordan konflikter oppstår, hvordan de kan forebygges og hvordan de bør håndteres når de først er et faktum. 

Ny offentlig tjenestepensjon: Hva innebærer det og hva har det å si for deg?

Offentlige ansatte får en ny tjenestepensjon fra 2020. 

Hvis du ikke aner hva du får i pensjon eller hvilken pensjonsordning du har, er du i godt selskap. Du kan imidlertid få mye igjen for å sette deg inn i pensjonsordningen din. Jo yngre du er, jo mer får du ut av å sette deg inn i pensjonsordningen.

Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær i Naturviterne, tar deg gjennom temaet. Han har blant annet jobbet i Akademikernes ressursgruppe for arbeidet med den nye ordningen. 

Tid og dato

Program

Kl. 14:00 - 16:30

Offentlig tjenestepensjon

  • Alderspensjon
  • Privat avtalefestet pensjon (AFP)
  • Uførepensjon
  • Etterlattepensjon
Kl. 16:30 - 17:00

Årsmøte Naturviterne, kommunal sektor i Trøndelag

Kl. 17:00 - 18:00 Middag

Foredragsholdere

Ole Jakob Knudsen er assisterende generalsekretær og ansvarlig for kommunal sektor i Naturviterne. Han er Naturviternes spydspiss på pensjonsfronten, og har jobbet i Akademikernes ressursgruppe for arbeidet med offentlig tjenestepensjon. 

Stine Dahlen-Kvalvaag er prosessveileder og coach, og har 20 års erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner. 

 

 

Påmelding

Påmelding innen tirsdag 9. november til hege.sangolt@miljodir.no.

Ansatte i miljødirektoratet får invitasjon på e-post. Godta denne for å melde deg på. 

Fant du det du lette etter?