Naturviterne, Merete Skaug
Nov

Lokale lønnsforhandlinger og ny offentlig tjenestepensjon

-
Trondheim, Oslo og over Skype
For medlemmer

Hva betyr den nye offentlige tjenestepensjonen for deg? Og hvordan fungerer de lokale lønnsforhandlingene?

For ansatte i statlig og kommunal sektor

Offentlig tjenestepensjon

Hvis du ikke aner hva du får i pensjon eller hvilken pensjonsordning du har, er du i godt selskap. Du kan imidlertid få mye igjen for å sette deg inn i pensjonsordningen din. Jo yngre du er, jo mer får du ut av å sette deg inn i pensjonsordningen.

Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær i Naturviterne, tar deg gjennom temaet. Han har blant annet jobbet i Akademikernes ressursgruppe for arbeidet med den nye ordningen. 

Lokale lønnsforhandlinger

I tillegg til pensjon vil du også få vite mer om hvordan de lokale lønnsforhandlingene fungerer, og hvorfor Naturviterne og Akademikerne ønsker at lønn hovedsakelig forhandles lokalt. 

Det er også anledning til å ta opp andre ting etter ønske. 

Tid og dato

  • Dato: 15. november 2018
  • Tid: 14.00 – 15:30

Sted:

  • Trondheim: Miljødirektoratet i Trondheim, rom: Barentshavet
  • Oslo: Videostrøm settes opp i Miljødirektoratets konferansesenter, rom: Krokskogen
  • Skype: Du kan følge med på Skype fra hvor som helst i verden

Program

Kl. 14:00 - 16:30

Offentlig tjenestepensjon

  • Alderspensjon
  • Privat avtalefestet pensjon (AFP)
  • Uførepensjon
  • Etterlattepensjon
Kl. 16:30 - 17:00

Årsmøte Naturviterne, kommunal sektor i Trøndelag

Kl. 17:00 - 18:00 Middag

Foredragsholdere

Ole Jakob Knudsen er assisterende generalsekretær og ansvarlig for kommunal sektor i Naturviterne. Han er Naturviternes spydspiss på pensjonsfronten, og har jobbet i Akademikernes ressursgruppe for arbeidet med offentlig tjenestepensjon. 

Dagfinn S. Hatløy er forbundsleder i Naturviterne. Han kommer fra en jobb som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland, hvor han i flere år har vært hovedtillitsvalgt.

 

Påmelding

Påmelding er ikke nødvendig – bare møt opp. Kontaktperson er Hege Sangolt, hege.sangolt@miljodir.no.

Ansatte i miljødirektoratet får invitasjon på e-post.

Fant du det du lette etter?