jun

Karrieredagene

- (heldags)
Asker, Holmen Fjordhotell
For medlemmer

Den faglige tyngden er ikke alltid nok. På Karrieredagene skal vi gå nærmere inn på temaer som samarbeid, det å ta sjanser, rettspraksis, holdninger og engasjement.

Årlig arrangerer Naturviterne karrieredager der hensikten er å ta opp temaer som er relevante for arbeidslivet. Denne gangen kan du fylle opp verktøykassen din med teknikker for å oppnå det du ønsker i jobben, bli en bedre lagspiller og bli tryggere i situasjoner på jobben. 

Samlingen er åpen for alle yrkesaktive medlemmer i privat og offentlig sektor, og passer også for ledere.

Nettverksbygging er en viktig del av konseptet, så vi ønsker at deltakerne er til stede gjennom hele samlingen, og også delta på felles middag sammen med de andre deltakerne.

Program

Onsdag 5.  juni:  
Kl 11.30 Lunsj
Kl 12.30  Velkommen
Ane Fossum, seniorrådgiver, Naturviterne
Kl 13.00

 Verktøy for kommunikasjon og samspill
Kari Jørstad, Institutt for medskapende ledelse

Vi inviterer stadig til større innsikt i egne kommunikasjons-preferanser og innblikk i hvordan andres preferanser er. Modeller og uttesting av disse kan gi deg større innsikt i hvordan skape større gjennomslag og forståelse for dine forslag i eget arbeid. Bli bevisst på dine styrker, og hvordan andre opplever deg og din kommunikasjon. 

  • Diversity Icebreaker: En prosess hvor du lærer om deg selv, de andre, og hva de andre tenker om deg.
  • Kjernekvadranten: En modell som tar utgangspunkt i det som fungerer godt og viser hvordan svakheter nesten alltid handler om overforbruk av styrker. Den hjelper enkeltpersoner og relasjoner og organisasjoner til å få øye på det som fungerer godt, og til å dele med andre hva som er svakheter og utfordringer.
Kl 16.15

 Å våge og feile
Geir Løkling, psykologspesialist OUS og universitetslektor UiO
(Foto: Svein Milde)

Hvilke psykologiske prosesser er det som hindrer oss å våge og ta sjanser? Kan man trene opp psyken til å tørre mer? Løkling vil i sitt innlegg komme inn på psykologiske teorier som kan fortelle oss noe om hvorfor vi er så redde for å feile, og gi oss noen gode råd på veien som kan få oss til å våge mer.

Løkling er utdannet psykolog ved Universitet i Bergen (cand.psychol) og spesialist i klinisk psykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (psyk.spes). Han har 10 års yrkeserfaring fra privat og offentlig helsevesen, samt startet og utviklet konsulentfirmaet iGo og malerfirmaet Studentmalerne. Har også drevet frivillig arbeid med gatebarn og ungdom i Kenya. Jobber nå todelt som klinisk psykolog ved Oslo Universitetssykehus, og som universitetslektor ved Psykologisk Institutt (UiO) med hovedfokus på utvikling av psykoterapeuter. Foruten klinisk psykologi er interessefelt også gruppepsykologi, personlighetspsykologi og læringspsykologi.

Kl 17.15

 Hva skjer hvis du går på en smell i arbeidslivet?
Iuliana Pedersen, advokat, Naturviterne

Hvordan kan vi som fagforening hjelpe dem som feiler? Pedersen vil gå gjennom rettspraksis og se på tilfeller der folk har havnet i ordentlig trøbbel på jobb, hvordan de kom seg gjennom den tøffe tiden og lærdom man kan hente ut av slike prosesser.

Kl 19.00 Felles middag
Torsdag 6. juni:  
Kl 09.00

 Myter og fakta:
 Hva skal til for at Kari og Ola Nordmann trives på   jobb?

 


Camilla Grana, Randstad Norway

Hva er vi opptatt av og hva er egentlig viktig for oss i arbeidshverdagen? Er vi annerledes landet - eller nærmere resten av verden enn vi liker å tro?
Vi gjør et dypdykk i Randstad Work Monitor og presenterer særtrekk blant norske arbeidstakere.   

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25 000 arbeidstakere fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika. Deltagerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 deltakere, ofte opptil 800. Svarene synliggjør lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet.  

Kl 10.15

Deltar på Naturviternes ledernettverk  Engasjement på jobben
Hilde Bjerke, seniorrådgiver, NAV Arbeidslivssenter

Engasjement er viktig for arbeidsglede og mestring, og jobbengasjement bidrar til nærvær og inkludering. Undersøkelser viser at jobbengasjement også øker kundetilfredshet og produktivitet. Innlegget vil gi deg økt bevissthet om hvordan du og de rundt deg kan styrke og videreutvikle disse forholdene.

Kl 11.30 Oppsummering
Ane Fossum, seniorrådgiver, Naturviterne
Kl 12.00 Lunsj
Vel hjem!

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: snarest - vi registrerer fortsatt nye deltakere.
  • Det er ingen deltakeravgift: Naturviterne dekker kurs, opphold og måltider.
  • Reise dekkes av den enkelte deltaker.
  • Det er begrenset antall plasser slik at det er først til mølla-prinsippet som gjelder.
  • Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset, eller ved uteblivelse, belastes et gebyr på kr. 500,- for påløpte konferansekostnader. Ved sykmelding fra lege bortfaller dette gebyret. 

Fant du det du lette etter?