AugNov

Etter- og videreutdanning: Kurs i tingsrett for landmålere

- (heldags)
Ski, Bergen, Trondheim og Oslo-området
For medlemmer

Kurset går over seks samlinger, og er skreddersydd for landmålere og ansatte i offentlig forvaltning som jobber med fast eiendom.

Dette er et kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der Naturviternes medlemmer tilbys 10 prosent rabatt. 

Hovedarbeidsområdet for landmåleren er fast eiendom og rettigheter knyttet til denne. Dette er et felt hvor sterke private og offentlige interesse krysser hverandre. Høy kompetanse i denne yrkesgruppen er derfor nødvendig for å sikre god kvalitet på opplysningene i matrikkelen, gi god service til grunneiere og andre med behov for tjenester på fagområdet, og det vil ikke minst gi kommunene bedre mulighet til å organisere arbeidet med oppmålingsforretninger ut fra lokale forhold og prioriteringer.

For landmålere og ansatte i offentlig forvaltning

I hovedsak er kurset rettet mot landmålere som arbeider innenfor matrikkellovens virkefelt, men kan også være nyttig for andre i offentlig forvaltning.

Samlingsbasert

Kurset er samlingsbasert.

1. samling: 20. - 22. august 2018, Thon Hotel Ski, Ski
2. samling: 2. - 4. november 2018, Bergen
3. samling: 4. - 6. februar 2019, Bergen
4. samling: 24. - 26. mai 2019, Trondheim
5. samling: 2. - 4. september 2019, Trondheim
6. samling: 1. - 5. november 2019, Oslo-området
Lesedag: 4. november 2019
Eksamen: 5. november 2019

Les mer om innholdet og inntakskrav på NMBUs/SEVUs nettsider.

 

Fant du det du lette etter?