Naturviterne tilbyr rabattavtale på utvalgte kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
sep

Etter- og videreutdanning: Kurs i sykkelplanlegging

- (heldags)
Drammen, Union Scene
For medlemmer

Kurset arrangeres over to hele dager med en blanding av foredrag og oppgaver og er basert på at kursdeltagerne arbeider med en case knyttet til planlegging for sykkel i løpet av kurset.

Dette er et kurs i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Som medlem i Naturviterne får du 10 % rabatt på kurset. 

Se kurset på SEVUs/NMBUs nettsider.

Kurset tar utgangspunkt i nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform i hverdagen.  Å legge til rette for økt bruk av sykkel som framkomstmiddel har vært et mål siden Nasjonal sykkelstrategi første gang ble utarbeidet i 2003 av Statens vegvesen. Den ble senere revidert i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Nasjonal sykkelstrategi - Sats på sykkel! Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2014-2023 (Statens vegvesen, 2012) finner du her https://www.vegvesen.no/_attachment/317385

Kurset tar videre utgangspunkt i at sykkelen er et transportmiddel som skiller seg fra andre, blant annet i grad av hastighet. Å sykle krever annen kompetanse, har andre begrensninger og gir andre muligheter enn å gå eller å kjøre bil. Planlegging for sykkeltransport stiller derfor andre krav til byformingen. Å planlegger for sykkel kan bidra positivt til attraktiv by og tettstedsutvikling (se f.eks. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/id1235/.

Målgruppe

Primært planleggere i kommuner og fylkeskommuner. Kurset egner seg også for private konsulenter som ønsker å jobbe med helsespørsmål i planlegging. 

Tidsramme og arbeidsform

Kurset arrangeres over to hele dager med en blanding av foredrag og oppgaver og er basert på at kursdeltagerne arbeider med en case knyttet til planlegging for sykkel i løpet av kurset.

I tillegg til foredragene vil materiale i form av veiledere, artikler og annet skriftlig materiell bli gjort tilgjengelig for selvstudium etter endt kurs. Materialet vil være tilgjengelig på NMBUs digitale læringsplattform Canvas. Materiale som gjøres tilgjengelig i kurset vil danne grunnlag for senere selvstudium.

Program

Normal arbeidsdag vil være fra kl. 09.00 til 16.00.

I tillegg vil det på dag 1 være en felles middag på kveldstid mellom 18.00 og 20.00 som kursdeltakerne kan delta på.

Mål for kurset

Målet med kurset er å lære bedre å forstå sykkelen som transportmiddel ut fra et brukerperspektiv og et designperspektiv. Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha kompetanse i å gjennomføre planlegging av sykkelanlegg og å kunne evaluere lokalisering for sykkelruter, valg av infrastruktur, designløsninger og hvordan de egner seg for forskjellige grupper syklister. Kurset vil gi oversikt over viktige mål og virkemidler, og ta for seg de viktigste temaene i vurderingen av planer for sykkel. Deltakerne vil også få kunnskap om hvordan planlegging for sykkel kan bidra til attraktiv byforming.

Det blir lagt vekt på følgende temaer på kurset:

  • Brukerperspektivet: Sykkelen som transportmiddel og forskjellige grupper syklisters behov.
  • Designperspektivet: Sykkelanlegg – utforming og valg av løsninger.
  • Hvilke virkemidler som skal til for å få flere til å velge sykkel som transportmiddel – med utgangspunkt i bl.a. sosiokulturelle faktorer.
  • Hvordan planlegging for sykkel kan bidra til å skape attraktive byrom.

Foredragsholdere

Førsteamanuensis Harpa Stefansdottir er utdannet sivilarkitekt. Hun jobbet som arkitekt og planlegger i 17 år til hun begynte å skrive sin doktorgrad om sykkeltransport og attraktive sykkelruter. Ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU har hun deltatt i store forskningsprosjekter om reisevaner og bærekraftig byplanlegging med casestudier både på Island og i Norge. Hun har også og veiledet flere masterstudenter innen bl.a. sykkelplanlegging.

Gunnar Ridderström er utdannet sivilarkitekt med erfaring fra kommunal og fylkeskommunal planlegging, og Statens vegvesen. Han er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging og underviser i arealplanlegging og byforming.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 22. juni.

Kursavgift kr 7 300.

Din pris som medlem i Naturviterne: kr 6 570.

Les mer og meld deg på »

Fant du det du lette etter?