vårflom ved Trysilelva mai 2018
Aug

Arendalsuka: Hva kan vi gjøre med vannet?

-
Arendalsuka, Solsiden Brasserie
Åpne

Det går ingen vei utenom klimatilpasning. Hvordan tilpasser vi oss best et våtere og villere klima? Vi inviterer til faglig innledning og politikerdebatt på Solsiden Brasserie, onsdag 15. august kl. 15.00.

Ras, flom, styrtregn, tørke, sykdom som følge av at klima er i endring vil nødvendigvis finne sted i en norsk kommune. Klimatilpasning spiller derfor en helt sentral rolle i den lokale forvaltningen. Staten og nasjonale myndigheter har viktige oppgaver med å hjelpe kommunene i dette arbeidet. Tilskuddsordninger, kartlegging, varsling, sikring og beredskap er stikkord når prioriteringer og politikk skal lages på området.

Hva får det nye klimaet å si i praksis når det blir mer vann og flom?

Hvert år ser vi lokalsamfunn kjempe mot vannet. Hva kan vi gjøre for å være ennå bedre forberedt neste gang? Hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre, hva er politikernes rolle og vil regionreformen få noen konsekvenser? Hvem har ansvaret, nasjonalt og lokalt, og hva kan folk selv gjøre på egen eiendom? — Og klarer vi å holde oss innenfor klimamålene som vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen?

Faglig innledning ved forskningsdirektør Per Stålnacke i NIBIO og påfølgende debatt med politikere.

Arrangeres i samarbeid med NIBIO

Påmelding

Gratis arrangement, ingen påmelding.

Fant du det du lette etter?