Ofte stilte spørsmål - Storebrand

ofte stilte spørsmål - storebrand

#

Spørsmål

Svar

1

Kan jeg kjøpe forsikringer av Storebrand nå?

Avtalen om gode medlemsbetingelser med Storebrand gjelder fra 1.1.2015.

Hvis du trenger forsikring i perioden frem til årsskiftet kan du ta kontakt med Storebrand på 08880 eller på www.storebrand.no.

2

Hvilke betingelser får jeg på forsikringene i Storebrand?

Fra 1. januar 2015 vil du kunne se priser, og beregne nøyaktig pris for dine forsikringer ved å gå til nettsiden www.storebrand.no/akademikerne og velge Naturviterne

3

Hva menes med pris- og vilkårsgaranti?

For å gjøre det til en enkel beslutning å flytte til Storebrand, har Storebrand gitt en tidsbegrenset pris- og vilkårsgaranti for de som kjøper forsikring gjennom Naturviterne innen 1.7.2015.

Dersom prisen du får oppgitt fra Storebrand er høyere enn det du betalte for tilsvarende produkt i DNB i 2014, vil du få tilsvarende pris som i DNB. Garantien gjelder i minst to år, frem til 1.7.2017. I perioden frem til 1.7.2017 vil prisene kun endres med generelle prisjusteringer.

Prisgarantien gjelder følgende forsikringer:

 • Motorforsikring
  • Bil
  • Motorsykkel
  • Veterankjøretøy
  • Traktor
  • Tilhenger
  • Snøscooter
  • Campingvogn
 • Båtforsikring
 • Husforsikring
 • Hytteforsikring
 • Hund- og kattforsikring
 • Verdisakforsikring

4

Hvordan kommer jeg i kontakt med Storebrand fra nyttår?

Naturviterne  vil få en egen kundeportal hvor du som medlem kan beregne pris og kjøpe forsikringer. Det opprettes også et eget telefonnummer og en e-postadresse for Naturviternes medlemmer. Mer informasjon rundt dette, og spesifikk kontaktinformasjon kommer medio desember.

Du kan fra desember gå til nettadressen www.storebrand.no/akademikerne for mer informasjon.

5

Hvilke forsikringer flyttes automatisk til Storebrand?

Følgende forsikringer er kollektive og flyttes automatisk fra DNB til Storebrand 1.1.2105:

 • Gruppeliv – utbetaling ved dødsfall og evt. uførhet
  • Dødsfall – engangsutbetaling ved død
  • Uførekapital – engangsutbetaling ved uførhet
  • Tidsbegrenset uførerente – løpende utbetaling ved uførhet i en tidsbegrenset periode
 • Familieulykkesforsikring - økonomisk sikkerhet hvis du eller en av dine nærmeste blir utsatt for en ulykke
 • Studentforsikring
  • Reiseforsikring
  • Innboforsikring
  • Ulykkesforsikring
 • Innboforsikring (også for deg som bor i utlandet)
 • Reiseforsikring

Vilkår og dekninger vil være like de du har hatt i DNB. Du trenger ikke levere ny helsevurdering, eller foreta deg noe annet. Dette betyr at frem til nyttår er du forsikret i DNB. Fra og med 1.1.2015 er du forsikret i Storebrand.

Det eneste du trenger å foreta deg i forbindelse med overføringen er å betale fakturaen du mottar, som distribueres fra Naturviternes forsikringskontor sammen med forsikringsbevis og vilkår.

Det er kun forsikringene som er listet over som automatisk flyttes til Storebrand. Alle andre forsikringer må du selv ta initiativ til å kjøpe.

6

Andre forsikringer

I tillegg tilbyr Storebrand etter egen avtale med foreningen følgende forsikringer.  

 • Barneforsikring
 • Kritisk Sykdom – engangsutbetaling ved et utvalg alvorlige sykdommer
 • Helseforsikring (Behandlingsforsikring)

7

Har Storebrand forsikringer for næringsdrivende?

For medlemmer som driver næringsvirksomhet får du som medlem gunstige betingelser på følgende forsikringer:

 • Yrkesskadeforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Kontorforsikring

En forutsetning for å få tilbud om forsikringer for næringsdrivende, er at minst 50 prosent av bedriftens eiere er medlemmer av foreningen.

 • Profesjonsansvarsforsikring

8

Hva gjør jeg med forsikringene mine i DNB som jeg har gjennom Naturviterne

Vi anbefaler at du fornyer / betaler faktura for forsikringene du har i DNB som ikke automatisk blir flyttet over. Da sikrer du at du ikke blir stående uten forsikring en viss periode. Dette betyr ikke at du nødvendigvis er bundet av den gamle avtalen i enda ett år. Som regel er det en oppsigelsestid på 30 dager.

Fra 1. januar kan du beregne pris hos Storebrand, og bestille forsikringer gjennom den nye forsikringsavtalen. Gir du Storebrand fullmakt til det, sier Storebrand opp eksisterende forsikringer. Hvis du har betalt forsikringen for en lengre periode i DNB vil du få tilbakebetalt for den perioden du ikke lenger er forsikret i DNB. Hvis du har noen spørsmål rundt dette, så kan du kontakte forsikringskontoret for Naturviterne fra 1.1.2015.

9

Jeg er på reise i desember/januar – hvordan er jeg dekket?

Er du på reise før nyttår vil du være dekket av DNBs reiseforsikring, og kontakter DNB dersom det oppstår en skade.

Fra 1.1.2015 er du dekket av reiseforsikring fra Storebrand og fra denne datoen kontakter du Storebrand på 08880 (+47 91 50 88 80 fra utlandet) dersom det oppstår en skade.

Storebrand hjelper deg 24 timer i døgnet. Ved sykdom og skade etter åpningstid kan du kontakte vår alarmsentral i København på telefon +45 38 48 80 55.

10

Hvordan melder jeg skade fra nyttår?

Skader melder du til Storebrand på tlf. 08880 eller sender skademelding til Storebrand. Du vil finne informasjon rundt skademelding på www.storebrand.no/akademikerne medio desember.

11

Hva skjer med pågående skadesaker dekket av forsikringene i DNB?

Hvis skaden har skjedd før 1.1.2015 må du kontakte DNB for skaden som har oppstått.

Alle pågående skadesaker skal også behandles videre av DNB.

12

Hvordan finner jeg ut hvilke forsikringer jeg har?

Den enkleste måten å finne ut hvilke forsikringer du har i dag er å logge inn hos din nåværende leverandør av forsikring, eller kontakte leverandøren direkte.

Hvis du fra 1. januar lurer på hvilke forsikringer du har i Storebrand kan du kontakte Storebrand.

13

Hva med PC-forsikring?

Danske Bank tilbyr gratis PC-forsikring for studenter som bruker banken.

14

Er det noen forsikringer dere ikke tilbyr?

Avtalen med Storebrand inneholder mange ulike forsikringer og dekker det meste av forsikringsbehovet for våre medlemmer. Skulle du likevel trenge andre forsikringer enn det som tilbys gjennom avtalen med Storebrand, anbefaler vi deg å ta kontakt med Storebrand for råd knyttet til andre forsikringer.

PC-forsikring blir gjennom avtalen med din forening levert av Danske Bank.

15

Hva skjer med betingelsene mine i DNB?

Avtalen mellom DNB og Akademikerne avsluttes 31.12.2014. Vi vet ikke hvordan DNB vil håndtere betingelser for dine forsikringer fremover, men de må uansett stå ved de forsikringsavtalene du allerede har betalt/inngått. Vi oppfordrer deg uansett til å beregne pris, og få et tilbud på dine forsikringer gjennom Naturviterne på nyåret. 

16

Hvem kan jeg kontakte for mer informasjon?

Fra 1. desember vil vi tilby egen kundeservice til deg som medlem. Under ser du kontaktinformasjon for din forening:

Naturviterne

Telefon: 67 51 93 06