Hva gjør en fagforening?

Som fagforening jobber vi kontinuerlig med å bedre våre medlemmers arbeids- og lønnsvilkår og er en del av Akademikerne.

Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme fag, yrke eller bransje, med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivere. Fagforeninger jobber aktivt for å bedre medlemmenes arbeids- og lønnsvilkår og fremme faglige interesser. Naturviterne organiserer medlemmer med en master innen naturvitenskap og vi arbeider aktivt for våre medlemmers interesser. Vi hjelper for eksempel med juridiske konflikter på arbeidsplassen og i lønnsforhandlinger. Vi liker å sammenligne et medlemskap i Naturviterne med en arbeidslivsforsikring. Du har noen i ryggen som støtter deg når du trenger det og i tillegg jobber vi kontinuerlig.  

Den norske modellen. I lønnsforhandlinger møtes gjerne Akademikerne (arbeidstakere) og Spekter (arbeidsgivere) hvert år. 

Hvorfor er det viktig å organisere seg i en fagforening?

Den norske modellen beskriver hvordan arbeidslivet er organisert i Norge og består av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. En av årsakene til at Norge har lykkes så godt økonomisk skyldes i stor grad et nært samarbeid mellom partene i arbeidslivet og styresmaktene, og kort avstand og god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I møte med de andre partene er det derfor viktig at arbeidstakerne er organisert for å ha tyngde og legitimitet i forhandlingene.

Hva har fagforeninger gitt deg?

 • Utdanning for alle
 • Rett til arbeidskontrakt
 • 7,5 timers arbeidsdag
 • Lunsjpause
 • 5 ukers ferie
 • Feriepenger
 • Overtidsbetaling

 • Medbestemmelsesrett
 • Fødsels- og foreldrepermisjon
 • Sykelønn
 • Økt lønn
 • Pensjonsordningen
 • HMS-regler
 • Frynsegoder

Hva betyr det at Naturviterne er en del av Akademikerne?

Naturviterne er en del av Akademikerne som er en hovedorganisasjon for personer med høyere utdanning. I trepartssamarbeidet er det Akademikerne som forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av foreningenes medlemmer i staten, kommunene og privat sektor før forhandlinger gjennomføres på lokalt nivå. I Akademikerne er det 13 medlemsforeninger med til sammen 230.000 medlemmer som i tillegg til Naturviterne bl.a. inkluderer Den norske legeforening, Econa, Juristforbundet og Samfunnsviterne. Det er gjennom Akademikerne vi forhandler mange av de gode fordelene som studentforsikringen i Storebrand.

Fagforening virker å være for yrkesaktive, hvorfor har dere studentmedlemskap?

For å opprettholde legitimieteten i trepartssamarbeidet er det viktig at fremtidens arbeidstakere velger å organisere seg i en fagforening når de kommer ut i arbeidslivet. Det er mange goder man i dag tar for gitt som fagforeninger har kjempet for opp gjennom tidene. Retten til gratis utdannelse, ferie, overtidstilleggog og fødselspermisjon er eksempler på dette. Dette er goder som vi har i dag, men det betyr ikke nødvendigvis at det forblir slik. Derfor er det viktig å fremme verdien av å være fagorganisert. Vi ønsker også å hjelpe studenter inn i arbeidslivet og øke den naturvitenskapelige kompetansen i samfunnet. Framtiden er grønn og vi trenger flere naturvitere!

Fant du det du lette etter?