Naturviterstudentene frykter dårligere offentlig pensjon

Som studenter i dag frykter vi dårligere pensjon i morgen

Naturviterstudentene frykter at det skal bli vanskeligere for unge akademikere å opparbeide seg en god pensjon. Pensjonsforhandlingene som pågår nå må ikke gi ugunstige forhold for fremtidige akademikere som søker seg til offentlig sektor.

bloggen er skrevet sammen med Ingrid Trovatn, styremedlem Naturviterstudentene

Onsdag forrige uke kom en rapport om endring av pensjonsordning i offentlig sektor. Rapporten, som ble skrevet av Actecan på bestilling fra Akademikerne, presenterer konsekvensene av regjeringens forslag til endringen. Resultatene viser endring vil gå hardest ut over unge akademikere i offentlig sektor, og disse vil dermed bli de store pensjonstaperne.

Endringen av pensjonsordningen innebærer at unge akademikere i dag vil kunne få så lite som 42 prosent av sin lønn i pensjon. Dette i motsetning til dagens 66 prosent. Denne prosentnedgangen er en drastisk endring for de av studentene som kommer til å jobbe i offentlig sektor. Vi vet at flere naturviterstudenter etterhvert kommer til å jobbe i det offentlige.

En utfordring ved å svekke pensjonsordningene i offentlig sektor vil i verste fall være at flinke unge akademikere søker seg vekk fra offentlige arbeidsplasser, spesielt med tanke på at offentlige sektor tilbyr dårligere lønnsbetingelser. Ettersom vi trenger dyktige akademikere også i det offentlige er det viktig med gode pensjonsforhold, slik at det blir ønskelig å jobbe her. Vi som studenter ønsker ikke å bli presset over i privat sektor kun for å sikre en god pensjon.

Pensjon er viktig for alle, også akademikere som jobber i det offentlige. Med det nye forslaget kan det bli vanskeligere for disse å opparbeide seg en god pensjon. Vi i studentstyret støtter ikke dette forslaget, da den gir ugunstige forhold for fremtidige akademikere som søker seg til offentlig sektor. Vi ønsker oss heller et annet tilbud som regjeringen kan si seg fornøyd med, men som ikke gir dårlige vilkår for våre studenters fremtid.

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..